Kring Finno metrostation planeras tornhus och 2 000 nya invånare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-09-2020 kl. 8.35

Byggandet av den nya stadsdelen Finno i Esbo accelererar. Planläggningen av området kring metrocentret i Finno står nu på tur. Vid sidan av andra byggnader planeras tornhus med upp till 23 våningar.

Illustrationen visar det västra kvarterets innergård, där människor promenerar och cyklar.
Kring metrocentret i Finno planeras nya tornhus. Illustration: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy.

Den helhet som fått namnet Matronagatans planområde omfattar omkring 100 000 kvadratmeter bostäder, Finnos första daghem och affärslokaler. Området får ungefär 2 000 nya invånare. Området ligger 150–400 meter från Finno metrostation.

Bostadsobjekten utvecklas av JM Suomi Oy, Ultivista Oy och Asuntosäätiö. För närvarande är en del av marken i privat ägo, och en del ägs av staden. Byggandet beräknas börja i slutet av 2021.

Stadsstyrelsen i Esbo behandlade detaljplanen för Matronagatan och markanvändningsavtalet 7.9.2020. Detaljplanen godkänns av fullmäktige.  

Finno byggs upp av de bästa bitarna

Fram till slutet av 2030 kommer Finno att växa till en stadsdel med 17 000 invånare, vars styrkor är närheten till havet och naturen samt utmärkta trafikförbindelser. Metron, som öppnar 2023, kopplar ihop området med det regionala och nationella spårvägsnätet. Finnos första bostäder byggs just nu, och de nya invånarna kan flytta in under 2021.