Teknik- och miljösektorns kundtjänst

I huvudstadsregionen gäller begränsningar som ska förhindra spridningen av coronaviruset. Därför rekommenderar vi nu att du sköter dina ärenden på distans. Om du besöker teknik- och miljösektorns kundtjänst ska du använda ansiktsskydd, komma ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra och iaktta en god handhygien.

Kundtjänsten betjänar i första hand i nödvändiga myndighetsärenden. Vi rekommenderar att våra kunder skjuter upp icke-brådskande ärenden eller tar kontakt per telefon, via vår responstjänst eller via chatten.

Besök kundtjänsten personligen bara om det är helt nödvändigt och om du inte har några som helst symtom på sjukdom. I så fall ska du dessutom sköta ditt ärende så snabbt som möjligt.

På sidan Markanvändningsplaner kan du ta del av framlagda planer.

Ge feedback elektroniskt dygnet runt

Det är lätt att ge respons dygnet runt via en länk på webbplatsen. Vår kundtjänst skickar dina önskemål och förslag vidare till rätt mottagare. Med hjälp av mobilapplikationen Trimble Feedback kan du ge respons med positionsuppgifter och lägga till en bild. Ladda ner applikationen gratis i din telefon.

I karttjänsten hittar du mycket information

Karttjänsten och Kotikatuportaali ger dig information om planläggning, gator och parker, byggande och tjänster. Stadens karttjänst stöds nu också av en smarttelefon. Smarttelefonanvändare hänvisas direkt till en mobilversion. Användarens position syns i mobiltelefontjänsten. Mobilversionen kan öppnas via en direktlänk också med till exempel en pekplatta eller pc: http://kartat.espoo.fi/ims/fi/mobile

Teknik- och miljösektorns kundtjänster betjänar i följande ärenden:

Stadsteknikcentralen  - planering av gator och grönområden, byggande och underhåll samt parkeringsövervakning. (Telefon 09 81625100 kl 10-15.30)

Stadsplaneringscentralen - stadsplanering, tillstånd, planläggning

Stadsmätning  - stadsmätning, tomtindelning, leverans och karttjänster

Byggnadstillsynscentralen  - byggande, tillstånd, byggnadstillsyn

Uppgifter om ledningars läge under marken  - underjordiska ledningar

Andra kontaktuppgifter:

Ett tillgängligt Esbo

Stadens tomter och andra markområden

Fastighetsskötsel och underhåll

Trafikplanering

Markinformation, grundundersökning, radon och grundvatten (på finska)

Västra Nylands räddningsverk

Anslutning till vatten- och avloppsnätet

Miljöcentralen