Kartläggning över ledningar

I samband med byggande ska installerade eller flyttade underjordiska ledningar och apparater kartläggas. Du beställer kartläggningen hos enheten för stadsmätning. Du kan också låta någon annan expert inom lantmäteri göra kartläggningen.

Kartläggningen ska beställas från enheten för stadsmätning en arbetsdag före tidpunkten för mätning. Beställningsblanketten skickas till e-postadressen johto.kartoitus@espoo.fi.

Ifall kartläggningen görs av någon annan expert inom lantmäteri, ska kartläggningsresultaten enligt anvisningen "johtojen maastokartoitus" skickas till e-postadressen johto.kartoitus@espoo.fi.

Upplysningar:  
Esa Lehtola 043 8265261