Tillstånd för markanvändning

Om du vill avvika från bestämmelserna i en gällande detaljplan ska du ansöka om undantag. Det beslutet behöver du innan du kan ansöka om bygglov.

I Esbo räknas alla områden som saknar detaljplan som s.k. områden i behov av planering. För att bygga på ett sådant område ska du i allmänhet ansöka om tillstånd att bygga i ett område som saknar detaljplan (avgörande som gäller planeringsbehov) och/eller ansöka om undantag. Beslutet behöver du innan du kan ansöka om bygglov.

För att stycka en fastighet som du vill använda som byggplats i ett område som saknar detaljplan behöver du i regel alltid tillstånd av staden.

Besluten om tillstånd fattas av stadsplaneringsdirektören. Besluten är offentliga.

Tillstånd att bygga i ett område som saknar detaljplan och beslut om undantag

Tillstånden bereds av

  • Markus Eskelinen, tillståndshandläggare
  • Liisa Marttunen, tillståndshandläggare
  • Saara Räntilä, tillståndshandläggare
  • Heidi Valkealaakso, tillståndshandläggare

Samtycke till styckning på område med generalplan

Tillståndshandläggare Pia Salonen, tfn 043 825 5417, telefontid mån–tors kl. 9.00–10.30.

Du kan kontakta handläggaren via e-posten för stadsplaneringscentralens tillstånd kskluvat@espoo.fi eller lämna bud hos stadsplaneringscentralens kundtjänst, tfn 09 8162 5000, så ringer handläggaren dig.

Tomtstycking på detaljplaneområde utförs av stadsmätningen.