Tillstånd för markanvändning

Om du vill avvika från bestämmelserna i en gällande detaljplan ska du ansöka om undantag. Det beslutet behöver du innan du kan ansöka om bygglov.

I Esbo räknas alla områden som saknar detaljplan som s.k. områden i behov av planering. För att bygga på ett sådant område ska du i allmänhet ansöka om tillstånd att bygga i ett område som saknar detaljplan (avgörande som gäller planeringsbehov) och/eller ansöka om undantag. Beslutet behöver du innan du kan ansöka om bygglov.

För att stycka en fastighet som du vill använda som byggplats i ett område som saknar detaljplan behöver du i regel alltid tillstånd av staden.

Besluten om tillstånd fattas av stadsplaneringsdirektören. Besluten är offentliga.

Tillstånd att bygga i ett område som saknar detaljplan och beslut om undantag

Tillstånden bereds av

  • Liisa Ahonen, tillståndshandläggare
  • Markus Eskelinen, tillståndshandläggare
  • Saara Räntilä, tillståndshandläggare
  • Heidi Valkealaakso, tillståndshandläggare

Du kan kontakta handläggaren via e-posten för stadsplaneringscentralens tillstånd kskluvat@espoo.fi eller lämna bud hos stadsplaneringscentralens kundtjänst, tfn 09 8162 5000, så ringer handläggaren dig.

Samtycke till styckning på område med generalplan

Tillståndshandläggare Pia Salonen, tfn 043 825 5417, telefontid mån–tors kl. 9.00–10.30.

Tomtstycking på detaljplaneområde utförs av stadsmätningen.