Byggande på område utan detaljplan

I Esbo räknas alla områden som saknar detaljplan som s.k. områden i behov av planering. För att bygga på ett sådant område ska du i allmänhet ansöka om tillstånd att bygga i ett område som saknar detaljplan (avgörande som gäller planeringsbehov) och/eller ansöka om undantag. Beslutet behöver du innan du kan ansöka om bygglov.

Beslutet om undantag behöver du om du vill avvika från markanvändnings- och bygglagens bestämmelser, från bestämmelser som givits med stöd av markanvändnings- och bygglagen eller från andra bestämmelser om byggande och andra åtgärder, t.ex. stadens byggnadsordning.

Beslutet om tillståndet fattas av stadsplaneringsdirektören. Beslutet är avgiftsbelagt och delges efter offentlig framläggning.

Med beslutet skickar vi en besvärsanvisning.