Undantag från detaljplan

Om du vill avvika från bestämmelserna i en detaljplan ska du ansöka om undantag. Det beslutet behöver du innan du kan ansöka om bygglov.

Ibland krävs det en ändring av detaljplanen.
Ibland kan byggnadstillsynsmyndigheten bevilja undantag, dvs. en ringa avvikelse från detaljplanen, när du ansöker om bygglov.

Innan du ansöker, kontakta stadsplaneringscentralens detaljplanerare/detaljplaneingenjör eller byggnadstillsynscentralens handläggare.

Beslutet fattas av stadsplaneringsdirektören. Beslutet är avgiftsbelagt och delges efter offentlig framläggning.

Med beslutet skickar vi en besvärsanvisning.