Tillstånd för tomt och omgivning

Tillstånden för gårdsområden och miljön ansluter sig huvudsakligen till landskapsförändrande åtgärder såsom trädfällning på gårdsområden och stora skogsavverkningar eller i marktäktslagen avsett tagande av marksubstans.

Också grävningsarbeten på gatu- eller parkområden förutsätter stadens tillstånd samt hyrande av ifrv. område.

Loven administreras av stadsplaneringscentralen, stadsteknikcentralen och byggnadstillsynscentralen.