Trädfällning

Trädfällning på tomten

Tillstånd för trädfällning får du hos byggnadstillsynscentralen.

Det kan krävas tillstånd att fälla ett enda träd om det påverkar landskapet. Å andra sidan kanske det inte behövs tillstånd ens att fälla många träd om det blir många träd kvar på gården.

Ytterligare upplysningar ges av byggnadstillsynscentralen (på finska).

Trädfällning på gatu- och parkområden

Om ett träd som du vill fälla är beläget på ett gatu- eller parkområde, ska du be om tillstånd hos stadsplaneringscentralen.

Skogsavverkning

Skogsavverkning kan kräva tillstånd för miljöåtgärder som beviljas av stadsplaneringscentralen.

Skogsavverkning kan kräva tillstånd för miljöåtgärder om avverkningen sker på ett område med detaljplan och på vissa områden med generalplan (byggförbud, planbestämmelse eller byggnadsordningen).

De områden där skogsavverkning kan kräva tillstånd visas på Esbo karttjänts Åtgärdsbegränsningar.

Träd i dåligt skick på mark som staden äger

Stadsteknikcentralen fäller träd i dåligt skick och farliga träd i parker, vid gatorna, på offentliga byggnaders gårdar och i tätortsskogarna.

Du kan meddela om träd som är i dåligt skick eller farliga via vår Feedbacktjänst eller via appen Trimble Feedback, där du också kan bifoga en bild av trädet.

Du kan också skicka e-post till stadsteknikcentralens kundtjänst eller ringa tfn 09 816 25000.

Avverkade träd.