Inget trädgårdsavfall och inga invasiva arter i skogarna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-10-2014 kl. 14.56

Esbo stads miljöcentral påminner om att det är förbjudet att slänga eller lämna trädgårdsavfall, såsom löv och kvistar, på allmänna skogs-, park-, grön-, gatu- eller vattenområden (15 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter). Dessutom förbjuder 43 § i naturvårdslagen att sprida invasiva arter i naturen som kan bilda ett permanent bestånd. Förbuden gäller naturligtvis också privata tomter.

Allmänna områden, parker och skogar är inte avstjälpningsplatser för invånarnas trädgårdsavfall. Avfallshögarna förfular områden och försämrar sålunda deras rekreationsvärde, och de är också de huvudsakliga orsakerna till att invasiva arter, såsom jätteloka och jättebalsamin, sprids till naturen. Trädgårdsavfall som lämnats i naturen övergöder skogens vegetation, vilket leder till att bl.a. nässlorna ökar.

Löv, kvistar, gräsklippningsavfall och annat trädgårdsavfall kan komposteras på den egna tomten. Om gräsmattan täcks av ett särskilt tjockt lager av stora löv, till exempel lönnblad, kan de samlas i trädgårdskomposten eller finhackas på plats med gräsklipparen. Det lönar sig att dela grenar och kvistar i stumpar eller flishacka dem. Fliset kan gott blandas med löven och användas som strömaterial i komposten.

Många skadliga invasiva arter kan växa upp även av små rot- eller stjälkbitar, så det är bäst att inte sätta växterna i komposten om man inte är helt säker på att de dör i kompostens temperaturförhållanden.

Om fastigheten har separat insamling av bioavfall, kan trädgårdsavfallet också föras för kompostering av HRM:s cirkulerande insamlingsbil för bioavfall. Då måste avfallet packas i papperssäck och märkas utanpå med texten "trädgårdsavfall eller bioavfall". Du kan också på egen hand föra trädgårdsavfall till Kärringmossens Sortti-station. Närmare information fås på HRM:s webbsidor www.hsy.fi/se.

Ytterligare upplysningar: Miljöinspektör Lea Salonpää, tfn 043 826 5223, lea.salonpaa@esbo.fi