Havet och skärgården

Esbo är en maritim stad med 158 kvadratkilometer havsområde, 58 kilometer havskust och 165 öar. Havsstränderna varierar från rundhällar till steniga stränder och ett fåtal sandstränder. Frodigast är havsnaturen på strandängen och i översvämningsskogarna samt i grunda vikar.

I översvämningsskogarna stiger havsytan regelbundet så att den täcker under sig ytväxtlighet samt trädens rötter och stammarnas rötter. De grunda vikarna däremot täcks så småningom av vass och annan växtlighet. Havssträndernas ängar och de naturliga sandstränderna är sällsynta, och därför skyddas de med naturskyddslagen. Dessutom är en del av de karga utskären fridlysta under våren och sommaren så att fåglarna får häcka i fred. På skären kan du också få syn på gråsälar som ligger och drar sig, eller en vikarsäl om du har tur.

De inre vikarna i Esbos havsområden är viktiga lek- och yngelområden för många fiskarter. Yngel av gös, abborre och norsfisk påträffas i Esboviken mest i de skyddade inre vikarna, medan öring, flundra och andra mer maritima arter förekommer mer i de södra delarna av Esboviken. Arter i de grunda och frodiga strandvattnen – såsom karpfisk, gädda och abborre – trivs bäst i vikarnas avkrokar.

Det är lätt att bekanta sig med den vackra skärgården antingen med egen båt eller på sommaren med skärgårdsbåten.

Östersjöutmaningen uppmuntrar till skydd

Liksom övriga Östersjön lider också Esbos havsområde av eutrofiering. De tydligaste tecknen på eutrofiering är blommande blågrönalger, grumligt vatten och slemmiga stränder. Esbo har deltagit i skyddandet av Östersjön från år 2008 genom att delta i Östersjöutmaningen tillsammans med Åbo och Helsingfors.