Sjöar

Esbo har flest vattendrag bland kommunerna i huvudstadsregionen, och dess 95 sjöar och otaliga dammar erbjuder många slags livsmiljöer i sötvatten. Norra Esbos sjöhögĺand präglas av många klara sjöar och myrtjärnar med mörkt vatten. Esbos sydligaste sjö är emellertid belägen på ön Pentala.

Det finns också näringsrikare och frogdigare sjöar, såsom det stora Bodom träsk, Långträsk i Esbo, Klappträsk och Grundträsk som är ett Natura-område. Dessa sjöar övergöds närmast av fosfor och kväve som åkerbruket och glesbygden producerar. De karga sjöarna på Noux sjöplatå är i det bästa skicket bland vattendragen i Esbo.

Sjöarna erbjuder också möjligheter till fritidssysselsättningar och rekreation. Esbo har 10 badstränder vid sjöar. Vattentemperaturen och läget med blågrönalger kan du följa med på infon om badstränder. Med egen kanot eller sup-bräda kan du paddla på alla Esbos sjöar, och på vintern kan du ta ett iskallt dopp på två av vinterbadställena vid Långträsk och Bodom.