Vattendragen – Esbos naturrikedom

På grund av den branta terrängen är Esbo exceptionellt rik på sjöar och i dess norra och västra delar finns det gott om enstaka småsjöar. Det här har lett till ett rikligt nätverk av vattenströmmar i Esbo, vars bäckar och åar strömmar genom den varierande skogs- och kärrnaturen, de öppna landskapen, odlingsmarkerna och bosättningen.

I Esbo finns ålandskapen i all sin mångsidighet: från sjöplatåns karga, klara bäckar till Östersjöns frodiga, grumliga floddeltan i de inre vikarna. På grund av de många sjöarna och korta vattenströmmarna skiljer sig vattenflödet och översvämningsperioderna från resten av kustregionen. Också de kortare bäckarna och åarna innehåller rikligt med forsar.

Esbos värdefullaste områden koncentrerar sig speciellt till västra och norra delarna av Esbo vid Mankån, Gumböleån och Kvarnbäcken i Noux samt Esboåns övre lopp, som bildar Glimsån och Glomsån med sidobäckar. Utöver det rika fiskbeståndet trivs bland annat uttrar och strömstarar i bäckarna.