Naturen

Naturen är viktig för Esboborna. Få städer har så fina skogsområden som vi har i Noux, tiotals sjöar och vackra havsstränder.


Miljöcentralen arbetar med att skydda den värdefulla naturen och de utrotningshotade djurarternas livsmiljö och arbetar samtidigt som expert inom stadens planering av markanvändningen.