Juurisyy – Katja Reinas grafik i Naturens hus Villa Elfvik

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

På utställningen Juurisyy (Roten till allt) får naturmotiv skildra olika känslor och livssituationer. Med sina verk vill Reina påminna oss alla om vikten av att bevara vår växelverkan med naturen.

”I utställningens verk har jag undersökt växelverkan mellan naturen och människans känslor. Idéerna till mina verk har fötts ute i naturen – med huvudet bland molnen och tårna i vattnet. Jag har försökt sammanfatta mitt inre bildflöde till snabba skisser av vilka vissa har fortsatt växa till bilder”, berättar Katja Reina om verkens skapandeprocess.

I verken fungerar bitar av naturen som symboler. Vi människor har mycket gemensamt med allt liv runt omkring oss. Varje verk på utställningen Juurisyy är unikt. Det finns inte två verk som är helt lika.

Utställningsalstren har skapats i en begränsad färgskala och färgtonerna är hämtade från den omgivande naturen. Bilderna är till sitt formspråk rätt så grafiska, men innehåller också detaljer som framträder när man ser på verken på nära håll.

Tryckplattan som används för grafikbladen har ofta återanvänts i annan form för något annat verk. Verken har gjorts med giftfria grafikmetoder med respekt för naturen. I en del av verken har konstnären använt rötter från fallna träd för att skapa bilden.

Utställningen visas i Naturens hus Villa Elfvik i rummet för tillfälliga utställningar, Elfviksvägen 4, Bredvik, Esbo. Naturens hus Villa Elfvik är öppet mån–fre kl. 9–15 och sön kl. 10–16, på alla helgons dag 31.10 kl. 10–16. Café Elfvik är öppet söndagar och helger som infaller under vardagar samtidigt som huset. Fritt inträde till Naturens hus och till utställningen Juurisyy.

Info och plats

Tid

ons 07-10-2020 kl 9.00 - sön 29-11-2020 kl 16.00

Plats

Naturens hus Villa Elfvik

Kontaktuppgifter

043 826 9208

villaelfvik@esbo.fi

Pris, euro

0