Naturstigar

Naturens hus Villa Elfvik och dess näromgivning utgör förträffliga utfärdsmål året om. Området är ett av södra Finlands bästa fågelvatten och därför också internationellt sett värdefullt. Bredviken är skyddad för att trygga häcknings- och viloplatser för hundratals fåglar. När man går genom området måste man därför hålla sig till stigen, och växter och djur får inte skadas eller störas. Närmare upplysningar om naturskyddsområdet ges av Forststyrelsen, tfn 0205 64 100 eller på webbplatsen http://www.utinaturen.fi/sv/bredviken.

Naturstigen Ut i naturen

Luontopilari Luonnon helmassa -luontopolullaStigen markeras med sju stolpar där besökarna i ord och bild får läsa om områdets natur och historia och om Bredvikens naturskyddsområde. Längst ner på stolparna finns material för små besökare. Tilläggsmaterial med uppgifter för grupper kan du ladda ner längst ner på sidan. Materialet för yngre barn (5–8 år), Ut i naturen – nyfiket lekande, är avsett för gruppledare och materialet för äldre barn (9–12 år), Ut i naturen – nyfiket forskande, kan användas av barnen själva, antingen enskilt eller i grupp. 

Naturstigen Ut i naturen är omkring 700 meter lång och om det inte finns snö kan både rullstolsburna och föräldrar med barn i barnvagn ta sig fram längs stigen. Vid stigen ligger också en miniatyrmodell av planeten Uranus som ingår i det solsystem som Astronomiska föreningen Ursa har satt upp i huvudstadsregionen. Tätt intill den gamla stenbryggan ligger ett båtskjul där besökarna kan läsa om fågellivet i Bredviken. Under vintertid har båtskjulet öppet på söndagar. Stiden leder vidare till fågeltornet vars nedre plan också är tillgängligt för rullstolsburna.


Naturstigen i Bredvik

Längs Bredvikens strand går en cirka tre kilometer lång spångförsedd stig som leder till ett fågeltorn i Otnäs. Du kan start din vandring från Naturens hus eller söderifrån Otnäs, längs den spångade stigen som går genom Bredvikens naturskyddsområde. I Otnäs ända börjar stigen vid Maskinbyggarvägen 2. Under sommarmånaderna betar kor på ängarna intill.


Naturstigen Bylandskapets historia 

Naturstigen Bylandskapets historia visar hur historien lever kvar i landskapet. Stigen startar på 1300-talet och slutar i våra dagar. Med foldern i handen kan man vandra genom historien. Foldern finns i Villa Elfvik. En del av numreringen i foldern återkommer på skyltar i terrängen. Tre färger representerar tre epoker. Hela naturstigen är ca 1,3 km lång.


Kalle Kråkas naturstig        

På Kalle Kråkas naturstig i omgivningen kring Villa Elfvik lär vi känna Kalle Kråka och hans liv.  Med hjälp av berättelser, lekar och uppgifter får vi veta hur kråkorna lever och samtidigt bekantar vi oss med naturskyddsområdet.

Stigen är avsedd för barn under åtta år i sällskap av en vuxen och den är omkring 800 meter lång. Det finns ett häfte som berättar om stigen. Du kan studera det på förhand genom att klicka upp det i pdf-form nere på sidan. Häftet innehåller berättelser, lekar och uppgifter som hör till kontrollerna, och en karta. På Villa Elfvik får du med dig en korg med redskap som du behöver på vägen och ett laminerat exemplar av häftet. Boka korgen i förväg på tfn 043 826 9208.


Vinternaturstigen I harens spår

På vinterstigen lär vi känna harens liv i omgivningen kring Villa Elfvik. Här får du bland annat veta varför haren äter sin egen spillning, hur den vilseleder räven och varför den sover bort dagarna. Med hjälp av berättelser och lekar lever vi oss in i harens äventyrliga liv.

Stigen är avsedd för barn under åtta år i sällskap av en vuxen. Man går stigen med hjälp av ett instruktionshäfte som man får på Villa Elfvik. Du kan studera häftet på förhand genom att klicka upp det i pdf-form nere på sidan. Vinterstigen följer samma rutt som Ut i naturen och börjar vid Villa Elfviks gårdsplan. Vissa uppgifter längs stigen kan utföras bara när det finns snö. Närmare upplysningar tfn 043 826 9208.