Tjänster för skolor och daghem

Ett av de centrala målen för Naturens hus är att stöda skolor och daghem i undervisningen av hållbar utveckling.  Ett gott förhållande till naturen är en förutsättning för viljan att verka miljövänligt. Därför vill vi uppmuntra alla som arbetar med barn att föra dem ut i naturen.

En del av våra tjänster riktar sig till pedagoger, medan andra riktar sig till barngrupper. Några av tjänsterna kan endast utnyttjas av daghem och skolor i Esbo.

Lärare och dagvårdspersonal

Fortbildning i miljöpedagogik
Kurserna är oftast korta och äger rum under eftermiddagar. De är avgiftsfria och öppna för alla pedagoger i huvudstadsregionen. Svenskspråkiga kurser finner du sidan Naturskolan. 
Kurser på finska: Kurssit kasvattajille

Stöd för planeringen av miljöprogram
Personalen i Naturens hus kan ge rådgivning (på finska) vid planeringen av miljöpedagogiska program Naturens hus Villa Elfvik arbetar tillsammans med Grön flagg. Endast för daghem och skolor i Esbo.

Utnyttja naturen intill skolan/daghemmet i undervisningen
Blir det tråkigt att alltid sitta instängd i klassrummet? Ge dig ut tillsammans med barnen! Det finns säkert en skog, en park eller något annat naturområde nära skolan. Ge er ut på en utflykt eller dra nytta av naturområdet på något annat sätt i undervisningen. Efter att ni hittat ett passligt område kan en eller flera lärare planera en utflykt eller undervisa utomhus tillsammans med personal från Naturens hus Villa Elfvik. Tjänsten är avsedd för skolor och daghem i Esbo och den genomförs enligt beställning i trakten runt skolan eller daghemmet. Förfrågningar villaelfvik@esbo.fi.

Information om naturen och miljön i Esbo hittar du i miljöcentralens publikationer (på finska).

För barngrupper 

Naturskola
Vi ordnar naturskoledagar för skolklasser från Esboskolor från årskurs tre och uppåt. Ansökningstiden för följande läsår infaller under våren. Vi skickar ut instruktioner och ansökningsblanketter till skolorna i april. Blanketten finns också på vår webbplats. Naturskoledagens tema kan väljas ut enligt den undervisning som pågår i skolan. En dag i naturskolan utgör välkommen omväxling i den vanliga undervisningen!

Naturutflykter i maj och september
Vår guide tar barngrupper på utflykt i naturen kring Villa Elfvik vardagar under maj och september månad. Utflykterna innehåller aktiviteter och är avsedda för barn i 5–10-årsåldern. Utflykterna tar 1,5 timmar och det finns flera alternativ att välja bland. Utflykterna i maj ska bokas under mars månad  och utflykterna i september under augusti månad. Mer information hittar du på vår webbplats då ansökningen är aktuell. 

Naturstigar med uppgiftsmaterial omgivningen kring Villa Elfvik finns naturstigar med material och uppgifter för barn. Naturstigen Ut i naturen går från villan till strandskogen och vassen. På vintern kan du gå naturstigen med materialet för vinternaturstigen I harens spår. Naturstigen Kalle Kråkas stig tar vägen genom granskogen.

Uikunpesä/Villa Elfvikin luontotalo Doppingboet 
Doppingboet är ett utrymme i gårdsbyggnaden intill Naturens hus. Här finns bland annat en toalett och ett litet klassrum med kök. Utanför finns ett stort bord med bänkar. Doppingboet är avsett för miljöverksamhet och kan utnyttjas av daghemsgrupper och skolklasser i Esbo, stadens förvaltningar och föreningar.

Utställningar i Naturens hus
Leve Esbo är en fartfylld utställning om naturens särdrag i Esbo, som passar alla åldrar.  De tillfälliga utställningarna presenterar natur- och miljörelaterade frågor ur olika synvinklar och skapar samtidigt omväxling i skolornas och daghemmens undervisning om hållbar utveckling. Det är också möjligt att låna en del utställningar till skolan.

Grävlingsskogen
I andra våningen i Naturens hus finns Grävlingsskogen, vars mattor är mjuka som mossa och lockar till en mysig stund med böcker. I hyllorna finns faktaböcker, diktböcker och sagoböcker med naturtema. I ett stort gammalt skåp finns rollkläder och handdockor som kan utnyttjas för lekar eller för egna teaterpjäser om livet i skogen. I Grävlingsskogen finns också bord och teckningsredskap för barnen.