Utställningar

Utställningar med miljö- och naturtema bjuder på information, aha-upplevelser, inspiration och estetik. På utställningarna kan också de som har svårt att röra sig i naturen undersöka naturens under.

Leve Esbo – basutställningen i Naturens hus

I Naturens hus Villa Elfvik kan du bekanta dig med den fina Esbonaturen under alla årstider. Leve Esbo är en permanent utställning som förevisar särdragen i Esbonaturen: lundar, fågelvatten, närskogar och skärgården.

Utställningen innehåller aktiviteter där du får utnyttja alla sinnen. Du kan lyssna på fågelsång, smeka en rävpäls och kika in i luckor. Du kan själv ta med dig små naturunder och undersöka dem med ett mikroskop. 

Leve Esbo


Tillfälliga utställningar i Naturens hus Villa Elfvik

De tillfälliga utställningarna i Naturens hus ger information om en hållbar livsstil och naturens mångfald.