Utställningen Leve Esbo

Utställningen Leve Esbo handlar om det bästa i naturen i Esbo. Den är delad i tre delar: lundar, vattennatur och skogar. I ett rum presenteras våtmarken och livet under vatten i Bredvikens naturskyddsområde. Därifrån kommer du till bobalkongen.

Leve Esbo - vad kan göra?Du kan bekanta dig med en samling temakartor över naturen i Esbo, hoten mot naturen och åtgärder för att bevara den. Du kan också fundera på vad du själv kan göra för naturens bästa. På utställningen kan du välja bland de gärningar som skrivits på en bit kryssfaner och hänga ditt val på en krok vid en lämplig begäran om hjälp.  Du kan också plocka med dig broschyrer på utställningen bl.a. om Esbos naturstigar.

Utställningen förnyades 2017–2019. Utställningen Leve Esbo om naturen i Esbo har förnyats (publicerad 11.12.2019). Utställningen passar alla åldrar. Här är smakbitar från utställningen.

Lundar

Beundra de fantastiska bilderna över den föränderliga lunden, vårens blomsterglädje och de pyttesmå organismerna. Lyssna på vårsången i lunden. Kika in i småkrypens värld. Rör vid riktiga frön, igelkottstaggar och rävens mjuka päls. Bekanta dig med växternas underbara värld.

Skärgård och annan vattennatur

Studera skattkartan över vattennaturen i Esbo och fäst organismerna på den livsmiljö på den livsmiljö som passar dem bäst.  Dyk ner under ytan och studera organismerna på strandklipporna i Finska viken. Titta in i bronsåldersgraven och rita klippmålningar med krita. Jämför salthalten i Östersjöns brackvatten och världshavens saltvattnet. Studera varifrån mikroplasterna kommer och hur de påverkar vattenorganismerna.  

Skogar

Ett murket träd är många organismers livsmiljö. Öppna luckorna och studera vem som bor där inne. Känn efter hur skogen känns eller dikta skogsbetraktelser. Öppna luckorna och studera vem som gömmer sig under snön. På våren dyker uttrar och strömstarar i bäckarna på jakt efter mat. Kan du få spillkråkan att hacka?

Även de som läser punktskrift kan studera skogen. Skriv dikter med magnetorden eller läs anvisningarna för öringspelet. Gå med fingret öringens väg från havet till lekbädden i bäcken.

Fågelområdet och naturen kring Naturens hus

Studera naturen och naturstigarna i närheten på Villa Elfviks karta. På strandbryggan kan du lyssna på fåglarna i den värdefulla våtmarksnaturen. Under bryggan öppnar sig en helt ny värld som domineras av fiskar och bottendjur. Där kan du krama ett mjukisdjur, en jättestor storspigg. Genom att kika in i ett mikroskop kan du leva dig in i de små organismernas värld. Ta med dig ett eget prov att undersöka! 

Bobalkongen

På bobalkongen kan du beskåda en grå flugsnappare, en nordisk fladdermus och en igelkott, men hittar du deras bon? Ta en selfie på dig och det djur som du valt och hjälp det att bygga bo. #eläköönespoo #leveesbo

Välkommen på vår basutställning Leve Esbo!