Utställningen Leve Esbo

Utställningen Leve Esbo handlar om de bästa dragen hos naturen i Esbo. Den är delad i tre delar: lundmiljön, skärgården och Noux sjöplatå. I rummet intill finns en utställning om våtmarksnaturen i Bredvikens naturskyddsområde, där du kan bekanta sig med fåglar och med livet under vatten. Du kan också kika in i en fladdermusgrotta. Utställningen innehåller också information om de hotade arterna i Esbo, en samling naturkartor samt broschyrer om bland annat naturstigarna i Esbo.

Utställningen passar alla åldrar. Här får du ett smakprov på vad utställningen har att erbjuda.

LundarnaEläköön Espoo näyttelyn keiju
Beundra praktfulla bilder av lundarna under olika årstider, växter och småkryp. Lyssna på vårsången i lunden. Kika in i småkrypens värld. Rör vid riktiga frön, igelkottstaggar och rävens mjuka päls. Kan du hitta den lilla älvan?


Skärgården
Dyk ner under ytan och bekanta dig med organismerna på den klippiga stranden intill Finska viken. Kika in i en grav från bronsåldern. Jämför salthalten i brackvatten och saltvatten. Åk på en skärgårdskryssning bland öarna i Esbo. 


Noux sjöplatå
Det finns liv under snön. Kika in i luckorna, så får du se vad som finns. På våren dyker uttrar och strömstarar i bäckarna på jakt efter mat. Då vi klyver ett murket träd får vi veta vilka djur som gömmer sig i trädet. Kan du få spillkråkan att hacka? 

Bredvik
På strandbryggan kan du lyssna på fåglarna i den värdefulla våtmarksnaturen. Under bryggan öppnar sig en helt ny värld som domineras av fiskar och bottendjur. Genom att kika in i ett mikroskop kan du leva dig in i de små organismernas värld. Ta med dig ett eget prov att undersöka! 


Fladdermusgrottan
Öppna dörren och kika in i fladdermusens liv. Hur många fladdermöss hittar du?
 

Välkommen!