Villa Elfviks vänner rf

Villa Elfviks vänner rf grundades år 1995 för att stödja verksamheten vid Naturens hus Villa Elfvik. Föreningens mål är att främja miljömedvetenhet och miljöpedagogik i Esbo stad och att särskilt stödja verksamheten vid Naturens hus Villa Elfvik. Ytterligare arbetar föreningen för att omgivningen kring Villa Elfvik ska bevaras i naturtillstånd. Målet är också att öka vänkretsen kring Villa Elfvik och på detta sätt stödja verksamheten. Föreningen vill ge sina medlemmar positiva erfarenheter av naturen och kunskap om Villa Elfviks byggnads- och kulturhistoria.

På utflykten i början av juni.JPGHuvudsakliga verksamhetsformer

Föreningen anordnar evenemang för allmänheten som redan är tradition: fågelnatten på försommaren och julbasaren.

Föreningen understöder också tryckning och försäljning av Villa Elfviks trycksaker och har bl.a. gett ut en vykortsserie som presenterar Villa Elfvik.

Bli medlem

Om du ar intresserad av att bli medlem i Villa Elfviks vänner rf kan du ansluta dig genom att betala medlemsavgiften på föreningens konto. Föreningens kontonummer: FI07 8000 1670 3703 20. Mottagare: Villa Elfviks vänner rf

Medlemsavgift: Ordinarie medlem 15 €
Familjemedlem 5 €
Understödjande medlem 150 €

Upplysningar

Naturens Hus Villa Elfvik tfn 043 826 9208, villaelfvik@espoo.fi