Villa Elfviks vänner rf

Villa Elfviks vänner rf grundades år 1995 för att stödja verksamheten vid Naturens hus Villa Elfvik. Föreningens mål är att främja miljömedvetenhet och miljöpedagogik i Esbo stad och att särskilt stödja verksamheten vid Naturens hus Villa Elfvik. Ytterligare arbetar föreningen för att omgivningen kring Villa Elfvik ska bevaras i naturtillstånd. Målet är också att öka vänkretsen kring Villa Elfvik och på detta sätt stödja verksamheten. Föreningen vill ge sina medlemmar positiva erfarenheter av naturen och kunskap om Villa Elfviks byggnads- och kulturhistoria.

På utflykten i början av juni.JPGHuvudsakliga verksamhetsformer

Föreningen anordnar evenemang för allmänheten som redan är tradition: fågelnatten på försommaren och julbasaren.

Föreningen understöder också tryckning och försäljning av Villa Elfviks trycksaker och har bl.a. gett ut en vykortsserie som presenterar Villa Elfvik. Vykorten säljs i Naturens hus.

Bli medlem

Om du ar intresserad av att bli medlem i Villa Elfviks vänner rf kan du ansluta dig genom att betala medlemsavgiften på föreningens konto.

Föreningens kontonummer: FI07 8000 1670 3703 20.
Mottagare: Villa Elfviks vänner rf

Medlemsavgift: Ordinarie medlem 15 €
Familjemedlem 5 €
Understödjande medlem 150 €

Upplysningar

Naturens Hus Villa Elfvik tfn 043 826 9208, villaelfvik@espoo.fi