Parker och grönområden

Grönområden omfattar parker, parkskogar, gatornas grönområde och lekplatser. Staden vill skapa en prydlig och trivsam miljö och upprätthålla prydligheten tillsammans med kommunborna.

Den rika och mångsidiga naturen i Esbo ger en god grund för grönområden och främjar en hållbar utveckling. Ängarna och landskapsåkrarna är vackra kulturlandskap.  Förr var vården av dem en del av jordbruket.