Esbo stadsträdgård

Esbo stadsträdgård har funnits i Fantsby i Köklax sedan 1978. Trädgården omges av en grönskande park, som är en visningsträdgård där besökaren kan se både inhemska och mer sällsynta växter.

I parken finns en lekplats där det förutom gungor, klätterställningar och en sandlåda även finns lekredskap av trä som tillverkats i stadens träslöjdshall. Parken är åtta hektar stor och öppen för allmänheten. Man kan ströva runt i området och äta medhavd matsäck.

I stadsträdgården finns även ett centralförråd som betjänar gatu- och grönområdesbyggandet, stadens grönsektor och andra enheter. Här förvarar vi bland annat lekredskap och sopkärl.

En flygbild av stadsträdgården

Esbo stadsträdgård från luften. Bild: Juha Kalaoja

Vi bygger och underhåller parken för invånarna. Vi samarbetar med skolor, daghem och föreningar. Du kan skicka oss utvecklingsidéer via responssystemet och med mobilapplikationen Trimble Feedback.

Bekanta dig med vår verksamhet även på Instagram.

Läs mer: