Visningsträdgården

Stadsträdgårdens parkområde kallas för visningsträdgård. Området är ett öppet park- och rekreationsområde där man kan se både inhemska och mer sällsynta löv- och barrträd och prydnadsbuskar. Byggandet av området inleddes 1989.

Parkområdet är cirka åtta hektar stort och här finns ett stort antal växter som trivs i finländska förhållanden. Besökaren kan beundra dem längs med stigarna som slingrar sig i området och runt gräsmattorna. Växter finns i visningsträdgårdens hela område, som är stort.

Olika sommarblommor.

Sommarblommornas färgprakt i kvadratiska rabatter. Bild: Sari Turkka

Kvadrater med sommarblommor och örter

På somrarna blommar kvadraterna med slingerväxter, nya sorters sommarblommor och klassiker. En del av blommorna odlas på prov för stadens sommarplanteringar. Bland örterna finns ätbara växter och grönsaker. Portarna står öppna för alla, man kan fritt ströva runt i området och till exempel äta sin medhavda matsäck i skuggan av klätterväxterna.

Lekparken

Lekparken i trädgården färdigställdes för att fira Gröna Året 2000. Vid sidan av de traditionella gungorna, klätterställningarna och sandlådan finns på lekplatsen även finurliga träfigurer som tillverkats i Esbo stads träslöjdshall.

Tallparken och stenträdgården

Under den stora tallen på klippan breder sig en stenträdgård i japansk stil. Framför allt de fantastiska bordsgranarna och den stora hemlockgranen drar till sig uppmärksamhet.

Fruktträdgården

I fruktträdgården blommar på våren äppel-, plommon- och päronträden och smakprov av skörden fås till hösten. Vissa av äppelträden är över 50 år gamla. I landskapsåkern lyser på somrarna ängsblommornas färgprakt som lockar fjärilar, bin och andra pollinerare till trädgården.