Publikationer om natur och miljö

Miljöcentralen publicerar två serier med undersökningar och rapporter om miljöns tillstånd och naturvården i Esbo: Miljönämndens publikationsserie och Miljöcentralens publikationsserie. Dessutom publiceras rapporter om miljöns tillstånd i Esbo och utvecklingen av miljöfrågor. Miljöcentralen publicerar också broschyrer om naturstiger och andra och samt publikationer i samarbete med andra.

Stadsteknikcentralen och miljöcentralen gör tillsammans planer för skötsel och användning av naturskyddsområden. Tyngdpunkten ligger på att skydda och förbättra den värdefulla naturen samt på samarbete med invånarna. Stadsteknikcentralen gör natur- och landskapsvårdsplaner för de viktigaste områdena i Esbo. Tyngdpunkten ligger på vård i rätt tid med tanke på växtlighetens välmåga samt jämlik betjäning av invånarna.

De flesta av dessa publikationerna är bara på finska.