Fågeltorn

I Esbo finns sju fågeltorn som upprätthålls av Esbo stad eller av Forststyrelsen. De har byggts vid vattnet på platser där man kan följa med såväl flyttfåglar som häckande fåglar. De flesta av fågeltornen ligger invid naturstigarna, vilket gör det lätt att besöka dem. Till Villa Elfviks fågeltorn kommer du också med rullstol eller barnvagn.

Fågeltorn i Esbo:

Esbovikens fågeltorn

Esbovikens fågeltorn ligger längst inne i viken på södra stranden vid Fiskars. Området är vassbeklätt och ett viktigt häckningsområde för många sjöfåglar och våtmarksfåglar. Har man tur kan man se en gråhäger eller en fiskgjuse med kikaren.

Det lönar sig att besöka backen vid Fiskars också annars, inte bara för att observera fåglar. Här kan du känna av stämningen i en skogsdunge med ädla lövträd, sällsynt i Finlands klimat. Tidigt på våren blommar hasselbusken i gult och stor nunneört, vitsippa, blåsippa och gulsippa samt andra av lundarnas skönheter intar marken. Senare på sommaren erbjuder jättelika skogslindar skugga.

Parkeringsplatsen närmast fågeltornet ligger på adressen Glasdalen 15. På parkeringsplatsen finns en infotavla, och fågeltornet ligger vid vikens strand då man följer naturstigen.

Finnos fågeltorn

Invid naturstigen som löper runt Finno reningsverks utjämningsbassäng Finnoviken finns två fågeltorn. Bassängen Finnoviken är ett utmärkt ställe att iaktta fåglar eftersom det finns rikligt av dem här och du kommer nära fåglarna. Till områdets mest betydande häckningsarter hör rörhönan och svarthakedoppingen. Runt bassängen löper en naturstig som du når från parkeringsområdet öster om Sälörsvägen.

Finno genomgår en förändring i och med att området länge har dominerats av reningsverket som nu flyttar bort. Områdets framtida användning är ännu inte helt klar, men det är klart att man strävar efter att bevara fågelbassängen. Naturstigen som löper runt den har förfallit, men det är inte ändamålsenligt att iståndsätta den innan områdets framtid är klar. Man strävar endast efter att hålla stigarna öppna, tavlorna förnyas inte.

Hanikkas fågeltorn

Hanikkas fågeltorn ligger på udden på Kaitvikens södra strand. Tornet ligger invid Hanikkas naturstig. Du når stigen till exempel från södra ändan av Rilaxvägen och från Sommarövägen vid Svinösunds bro.

Kaitviken är till sitt artbestånd ett av Esbos mångsidigaste fågelområden och Hanikkas fågeltorn lämpar sig särskilt bra för att observera sjöfåglar på våren. I vassruggen gömmer sig bland annat gräsand, sothöna och skäggdopping.

Områdets fågelbestånd har följts upp sedan 1980-talet. Under den här tiden har nykomlingen knölsvanen etablerat sin plats bland arterna som häckar i Kaitviken. Den nyaste arten är snatteranden som påminner om gräsanden.

Bredvikens fågeltorn

Bredvikens naturskyddsområde är fridlyst som häcknings- och rastplats för fåglarna. Bredvikens fågeltorn ligger på vikens södra strand. Du når tornet längs naturstigen som går mellan Villa Elfvik och Otnäs.

Grundträsks fågeltorn

När du besöker Margaretbergs visningsgård kan du göra en avstickare till Grundträsks fågeltorn. Bredvid hästhagen går en väg till tornet vid stranden. Strandängen mellan tornet och Grundträsk hålls öppen för att attrahera ett mångsidigt fågelbestånd.

Villa Elfviks fågeltorn

Invid Villa Elfviks naturstig vid Bredvikens strand ligger ett fågeltorn som man kan ta sig upp i också med rullstol och barnvagn. Den cirka 800 meter långa stigen startar från Villa Elfviks gård, Elfviksvägen 4.