Tältning och friluftsliv

Oitans

Det trivsamma campingområdet vid Bodom träsk ligger endast 20 km från Helsingfors. Campingområdet har gott om rum för husbilar, husvagnar och tält. Det finns också 4-personers campingstugor. Intill ligger Oitans friluftscenter som erbjuder idrottsprogram, evenemang och hobbyredskap.

Noux

Att tälta i Noux
I Noux nationalpark finns tolvavgiftsfria tältområden. Nio av dem är utrustade med eldstad med stockring, vedskjul och yxa samt torrtoalett. I nationalparken finns en avgiftsbelagd tältområde som har likadan utrustning som de avgiftsfria. 

Gratis tältområden med utrustning ligger i Mustalampi (2 st.), Haukanholma, Holma-Saarijärvi (2 st.), Isoholma, Saarilampi, Urja och Vääräjärvi. Gratis tältningsomrädena utan möjlighet att göra upp eld ligger i Valkealampi, Pöksynhaara och Valkialampi.

Tältområden som ska bokas är Kolmoislampi. Bokningar via Finlands Naturcentrum Haltia.

De enda skärmskydden i Noux finns vid Holma-Saarijärvi och i Takala

Eldstäder och grilltak i Noux

  • Haukanholma: en eldstad och ett grilltak
  • Mustalampi: en eldstad, en takförsedd eldstad och ett grilltak
  • Holma-Saarijärvi: två eldstäder och ett skärmskydd
  • Isoholma: två eldstäder
  • Urja: en eldstad
  • Vääräjärvi: en eldstad
  • Takala: ett skärmskydd
  • Kattila: en eldstad, ett grilltak och kåta som kan bokas
  • Saarilampi: en eldstad
  • Kolmoislampi: tältområde som ska bokas, eldstad


Att göra upp öppen eld är förbjudet även vid eldstäderna under perioder då varning för skogsbrand gäller. 

Friluftsområdet i Väransby 

Övervakare tfn 050 593 7327 (mellan fre kl. 18.00 - sön kl. 12.00)
Information om husvagnsplatser tfn 040 061 8364

Ett tält- och husvagnsområde för Esbobor i Hirsala i Kyrkslätt. På det skyddade, tre kilometer långa strandområdet finns fina badställen. Området har grilltak och brunnar. Det finns ett eget område för husvagnar.

Esbos friluftsholmar

Tältning är tillåten på följande friluftsholmar
- Bylandet 
- Gåsgrund
- Knapperskär
- Rövargrundet
- Rövaren
- Stora Herrö
- Torra Lövö