Utflykter

Miljöcentralen i Esbo ordnar naturutflykter till de bästa naturobjekten och närmiljön i Esbo. Naturutflykterna är öppna för alla, oberoende av hemkommun. Utflykterna är gratis och det finns både kunskapsbetonade utflykter för vuxna och familjeutflykter på barnens villkor. 

I Esbo finns ännu många värdefulla naturområden, som naturutflykterna ger utmärkta möjligheter att bekanta sig med. Alla utflykter är avgiftsfria och anmälan behövs inte ifall inget annat nämns. Utflyktsmålen är valda så att det är möjligt att nå dem med kollektivtrafik.

Läs mera på finska: Luontoretket. Hela huvudstadsregionens naturutflyktsutbud på finska hittar du i kommunernas gemensamma Utflyktskalender.