Utflykter

Miljöcentralen i Esbo ordnar naturutflykter till de bästa naturobjekten och närmiljön i Esbo. Naturutflykterna är öppna för alla, oberoende av hemkommun. Utflykterna är gratis och det finns både kunskapsbetonade utflykter för vuxna och familjeutflykter på barnens villkor.

I Esbo finns ännu många värdefulla naturområden, som naturutflykterna ger utmärkta möjligheter att bekanta sig med. Alla utflykter är avgiftsfria och anmälan behövs inte ifall inget annat nämns. Utflyktsmålen är valda så att det är möjligt att nå dem med kollektivtrafik.

Utflykterna på olika håll i Esbo inleds med en fågelutflykt i april. Du kommer till utflyktslistan genom att klicka på lådan Evenemang.

Hela huvudstadsregionens naturutflyktsutbud på finska hittar du i kommunernas gemensamma Utflyktskalender. Kalendern kan senast från början av april hämtas på Naturens hus Villa Elfvik, miljöcentralen och samservicekontoren. Kalendern delas också ut på vissa bibliotek

Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenteri 2018