Planläggning

I Esbo utarbetas stadsplanerna av stadsplaneringscentralen

I planerna reserveras områden för boende, arbetsplatser, tjänster, trafik och grönområden. Vid planering av nya områden eller vid utveckling av Esbos olika stadsdelar görs utredningar för det område som planläggs. Utifrån utredningarna och samråden görs ett beredningsmaterial.

Tillstånd för markanvändning

För undantag från bestämmelserna i en gällande detaljplan krävs ett beslut om undantag innan man kan ansöka om bygglov.

I Esbo är alla områden som saknar detaljplan s.k. område i behov av planering där det i regel krävs ett beslut om planeringsbehov och/eller ett beslut om undantag innan man kan ansöka om bygglov.

För styckning av en fastighet som ska bli byggplats i ett område som saknar detaljplan krävs stadens samtycke.
Tillstånd för markanvändning