Arkitekturtävlingar

Staden ordnar arkitekturtävlingar om planering av viktiga offentliga byggnader. Genom tävlingarna vill man få fram den arkitektoniskt, funktionellt och landskapsmässigt mest högklassiga planen för en enskild byggnad eller en större helhet. Målet är att hitta nya perspektiv på stadsplaneringen och dessutom att möjliggöra jämförelse mellan flera alternativ. 

En tävling kan ordnas som en allmän tävling som är öppen för alla eller som en tävling för inbjudna. Reglerna för varje tävling, ramvillkoren för planeringen och eventuella arvoden till deltagarna anges i tävlingsprogrammet.

Vinnaren av tävlingen väljs av en särskilt utsedd prisnämnd. Tävlingsbidragen presenteras nästan alltid anonymt för att säkerställa jämlikhet. Tävlingsförslagen kan också publiceras så att de kan kommenteras av allmänheten.

För närvarande pågår inga arkitektur- eller stadsplaneringstävlingar.