Arkitekturtävlingar

Esbo är en stad som växer och utvecklas och som vill bygga upp en estetisk och ekologisk miljö tillsammans med invånarna. Målet är att planera och bygga en stad som beaktar människorna, samfunden, naturen och kulturen. Detta kan nås genom att stärka samarbetet mellan invånarna och samfunden och göra dem mer delaktiga i planeringen av staden.

Arkitekt- och stadsplaneringstävlingarna är en del av den framtida planeringen och utvecklingen av stadsbilden. De ska fungera som hjälp för att finna nya idéer och visioner för stadsplanering. Målet är att finna lösningar som ger möjligheter att börja utarbeta ändringar av detaljplaner och fortsätta med att göra översiktsplaner för områdena.

Olika program och utvecklingsprojekt är en viktig del av planeringen av stadsbilden. I dessa kan invånarna och aktörerna komma med idéer för att liva upp olika områden. Med olika program och utvecklingsprojekt vill man uppmuntra invånarna att skapa visioner för sina bostadsområden och föreslå vad de själva kunde göra för sitt bostadsområde.