Arkitekttävling om Kulturcentrumet och Kulturplatsen

Kulturcentrumet och Kulturplatsen med omgivning förnyas och integreras allt tätare med resten av Hagalunds centrum. Målet är att ändra Kulturcentrumet till en allt mångsidigare kulturkoncentration som också ska inrymma Esbo stadsteaters nya lokaler. Man vill göra Kulturplatsen till ett högklassigt område som livar upp Hagalunds centrum och som integreras med de omgivande fastigheterna och deras verksamheter och bjuder på upplevelser och aktiviteter för alla åldrar. Det förnyade och mångsidigare Kulturcentrumet öppnas för allmänheten år 2025.

Man letade efter en plan för nya lösningar med en arkitekturtävling. Tävlingen gällde området som omfattar det nuvarande Kulturcentrumet och Kulturplatsen samt kvarteren som omger Kulturplatsen.

Fem mångprofessionella planeringsgrupper valdes med i den egentliga tävlingen.

Tävlingen vanns av tävlingsbidraget med namnet Uusikuu. Verstas Arkitekter Ab svarade för huvudplaneringen. Samarbetspartnern i planeringen av Kulturcentrumet var Arkkitehdit Mustonen Oy och i landskapsplaneringen Loci landskapsarkitekter Ab.

Enligt prisnämnden var Uusikuu den funktionellt bästa lösningen för förnyandet och utvidgningen av Kulturcentrumet eftersom den kompletterar och förädlar Hagalunds byggda kulturmiljö på bästa sätt med respekt för den nuvarande arkitekturen.

Kulturplatsens vinnargrupp

Bidraget Uusikuu utlystes till tävlingens vinnare 25.2.2019. För huvudplaneringen svarade Verstas Arkitekter Ab med Arkkitehdit Mustonen Oy och Loci landskapsarkitekter Ab som samarbetspartner. Kuva: Olli Häkämies

Kulturplatsen i Hagalund, interiör från foajén.
Kulturplatsen i Hagalund, interiör från foajén. Illustration: Verstas Arkitekter

Trädgårdsstadens traditioner och värden bevaras

I tävlingen söktes en lösning och idéer för en utvidgning och ombyggnad av Kulturcentrumet, som ska bli allt mångsidigare, samt som grund för en detaljplaneändring på tävlingsområdet. I tävlingen förutsattes en funktionellt och arkitektoniskt högklassig och starkt framtidsorienterad lösning. Lösningen skulle ta hänsyn till Hagalunds tradition, familjer och barn samt Kulturcentrumets arkitektoniska värden.

Målet är att koppla Kulturcentrumet bättre än i dag till de omgivande offentliga områdena så att det öppnar sig särskilt mot Kulturplatsen och centralbassängen. Det förnyade Kulturcentrumet har tre stora salar för estradkonst samt ett öppet, modernt bibliotek och kafé- och restaurangtjänster. Målet är att skapa en unik kulturkoncentration med respekt för Hagalunds traditionella värden. Hagalunds idrottshus och Krämarbergsvägens parkeringshus ersätts med bostäder, affärslokaler och tjänster.