Detaljplanering

I tätt bebyggda områden behövs det en detaljplan som reglerar byggande och framtida markanvändning. Detaljplanen är en karta. Det görs detaljplaner över både mindre och större områden.

I Esbo pågår varje år beredningen av ett par hundra detaljplaner och detaljplaneändringar. När ett område har en detaljplan kan du söka bygglov enligt detaljplanen hos byggnadstillsynscentralen.

Detaljplaner, gällande och under beredning
 

På adressen www.espoo.fi/hankkeet finner du uppgifter om detaljplanerna, både de som är under beredning och de som är färdiga (utom de äldsta). Där visas besluten om detaljplanen och när ett förslag till detaljplan hålls offentligt framlagt, så att du kan kommentera planen.

Du kan också behändigt finna gällande detaljplaner och förslag till detaljplaner i det område du är intresserad av på Esbo karttjänst. Aktuella detaljplaner annonseras på Kungörelser och i planläggningsöversikten som ges ut årligen.