Detaljplanering

Det krävs en detaljplan för tät bebyggelse. På stadsplaneringscentralen görs planer över markanvändningen i Esbo. I detaljplanerna bestäms markanvändningen kvarter för kvarter.

Ur detaljplanen framgår för vilket ändamål och hur mycket det får byggas på olika platser. Planen visar också grönområden, naturskyddsområden och trafikområden m.m. och den innehåller ofta detaljerade bestämmelser om hur man ska bygga och hur husen ska se ut.

När ett område har en detaljplan kan man söka bygglov enligt detaljplanen hos byggnadstillsynscentralen. 

Uppgifter om aktuella detaljplaner

Aktuell detaljplanering presenteras på de finska sidorna Asemakaavoitushankkeet.

Esbo karttjänst visar läget för detaljplanerna i Esbo.  

Aktuella detaljplaner annonseras i Länsiväylä och Hufvudstadsbladet och i planläggningsöversikten, som ges ut årligen.