Detaljplanering, kontaktuppgifter

Kontakta i första hand kundtjänsten när du vill ha information om planläggningsprojekt som är under beredning. Kundtjänsten svarar också på frågor om planbeteckningar och planbestämmelser samt tillståndsärenden som gäller markanvändning, såsom undantag från planer och avgörande om planeringsbehov.

Kundservice

tel. 09 816 25500/tryck 2

Besöksaddress

Teknikvägen 15
02150 Esbo

Postaddress:

Stadsplaneringscentralen
PB 41, 02070 ESBO STAD
 

Detaljplaneringens ledning

detaljplanechef Ossi Keränen, 050 347 5632
planeringschef Meiri Siivola, 0468772587
planeringschef Liisa Ikonen, 043 825 1183

sekretare Merja Aho, 043 824 9629
sekretare Mari Vuori  046 877 2404
detaljplanesekreterare Leila Lehtovirta, 043 824 6226

Du hittar kontaktuppgifterna till personalen som svarar för planläggningsobjekten enligt planeringsområden. Du kan kontrollera områdesindelningen på kartan nedan:

Karta över områdesindelningen för detaljplanering (pdf, 18970 Kt).

Alberga

detaljplaneingenjör Sari Metsälä  046 877 2772
områdesarkitekt Tiina Piironen  043 824 6897
arkitekt Jukka Anttila  043 825 1380
arkitekt Kati Kivelä  046 877 3704 
arkitekt Jenni Mikkola p. 043 2864
landskapsarkitekt Minna-Maija Sillanpää 040 642 7847

Hagalund
 

detaljplanerare Liisa Rouhiainen  043 825 5218   
områdesarkitekt Sampo Sikiö  046 877 3474

arkitekt Minna Järvenpää 043 825 5187
arkitekt Virpi Leminen 0405067428
arkitekt Toni Saastamoinen 040 520 8272
landskapsarkitekt Jenny Asanti 043 824 4837
landskapsarkitekt Minna-Maija Sillanpää 040 642 7847

Mattby

detaljplaneingenjör  Emma Kiukas , 040 639 4869
områdesarkitekt Sirpa Sivonen-Rauramo 050 347 5494
arkitekt Tuuli Hietamäki, 040 6393085
arkitekt Aila Valldén p. 043 825 1919 
landskapsarkitekt Katariina Peltola  043 825 5200

Esboviken


detaljplaneingenjör Paltsa Salama  040 188 2395
områdesarkitekt Mervi Hokkanen  043 824 6862

arkitekt Lauri Kolttola 040 670 4920
arkitekt Pasi Mäkinen  043 825 1954
arkitekt Patrik Otranen 043 825 0799 
landskapsarkitekt Anja Karhula, p. 046 877 3742


Gamla-Esbo och Köklax


detaljplaneingenjör Johanna Nuotio 043 825 5221
områdesarkitekt Outi Reitmaa 043 824 9583 

arkitekt Antti Uusitupa 043 825 2869
arkitekt Sonja Sahlsten 040 639 3084
planeingenjör Miika Ruokonen 043 824 6863
landskapsarkitekt (Gamla-Esbo) Katariina Peltola 043 825 5200
landskapsarkitekt (Köklax) Anja Karhula, 046 877 3742
 

 

Norra Esbo
 

detaljplaneingenjör Juha Miettinen 040 508 9198
områdesarkitekt Christian Ollus  050 553 6171

arkitekt  Aila Valldén  043 825 1919 
detaljplaneingenjör Thuy Pham-Linko 050 347 5374
detaljplaneingenjör  Matias Kallio 043 825 4590 
landskapsarkitekt Jenny Asanti 043 824 4837
landskapsarkitekt Minna-Maija Sillanpää 040 642 7847

Trafikplanering, kontaktuppgifter

Avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagsbeslut samt styckningslov inom område med generalplan:


Tillstånd för markanvändning