Kontaktuppgifter, detaljplanering

Kundservice
 

Kontaktuppgifter av generalplanering

Detaljplaneringens ledning

detaljplanechef Ossi Keränen, tfn 050 347 5632
planeringschef Meiri Siivola, tfn.0468772587
planeringschef Liisa Ikonen tfn. 043 825 1183

sekretare Merja Aho, tfn 043 824 9629
detaljplanesekreterare Leila Lehtovirta, tfn 043 824 6226