Generalplanering

Generalplanen bygger på landskapsplanen, som görs av Nylands förbund. Generalplanen är en översiktlig plan över markanvändningen. Den godkänns av fullmäktige. Generalplan eller en del av den kan godkännas med eller utan antingen rättsverkningar.

Det finns tre omfattande generalplaner i Esbo: generalplanen för Esbos norra delar, del I och del II, samt generalplanen för södra Esbo. Gällande generalplaner

För närvarande gör staden en ny generalplan för norra och mellersta Esbo och flera delgeneralplaner över mindre områden. Anhängiga generalplaner