Delgeneralplanen Skärgården, 830500

Delgeneralplan för skärgården

Delgeneralplanen Skärgården omfattar alla de områden i skärgården som inte ännu har en delgeneralplan som styr det noggrannare byggandet. Målet är att det i hela skärgården ska gälla enhetliga principer för byggandet av fritidsbostäder.

Delgeneralplanen kommer att ha rättsverkningar och kan användas som grund vid beviljande av bygglov.

Skärgårdens delgeneralplan omfattar de södra, östra och västra delarna av Esbo skärgård. Arealen är cirka 3000 hektar av vilket cirka 505 hektar är landområde.

På planområdet finns nästan 70 öar, ungefär 100 fastigheter, kring 400 markägare och nästan 1000 byggnader.

Noggrannare information finns på finska webbsidor.