Generalplan för norra och mellersta Esbo, 722300

Generalplan för norra och mellersta EsboGeneralplanen för norra och mellersta Esbo omfattar över hälften av hela Esbos markareal. I området finns både byliknande och urbana miljöer och ett mångsidigt urval av värdefull natur och miljö.

Beredningen av den gällande generalplanen för Esbos norra delar inleddes 1984 och del I vann
laga kraft 1997. Generalplanen för Esbos norra delar del I förmår inte till alla delar svara på de
utmaningar som uppstår i staden som förändras och regionen som utvecklas.

Generalplanen ska svara på stadens tillväxtmål genom att med hjälp av
markanvändningslösningar som harmoniserar stadsstrukturen skapa förutsättningar för en god kollektivtrafik och för att bygga en ny tågbana som kallas Västbanan i framtiden. Generalplanen ska svara på stadens mål att det produceras 2 500 bostäder per år.

Vid beredningen av generalplanen beaktas stävjande av en klimatförändring och dryftas medel för att nå målen för minskning av utsläppen.

Stadsplaneringsnämnden beslutade om byggförbud i planområdet 25.5.2016 och 8.6.2016.
Läs mera (på finska)

Mera information finns på de finska webbsidorna.

Utkastet till generalplan (MBF 30§) är framlagt 3.4–3.5.2018.

Om utkastet till generalplan ordnas tre informations- och diskussionsmöten:
– torsdagen den 5.4.2018 kl. 18–20 i Fullmäktigegårdens cafeteria, adr. Esbogatan 5,
– torsdagen den 12.4.2018 kl. 18–20 i Honkamaja, adr. Nupurbölevägen 24,
– tisdagen den 17.4.2018 kl. 18–20 i Ruskahuset, adr. Höstglödsängen 4.
Planerarna finns på plats kl. 17.30.