Generalplan för norra och mellersta Esbo, 722300

Förslaget till generalplan för norra och mellersta Esbo läggs fram offentligt hösten 2020


Med generalplanen vill man att staden ska växa på ett hållbart sätt i de norra och mellersta delarna. Nya bostäder och arbetsplatser planläggs på platser med god kollektivtrafik. I planområdet finns både byar och urbana centrum, arbetsplatser samt natur och kulturmiljö.

Mer information om framläggningen ges på sidan Kaavaehdotus


Generalplanen svarar på förändringar i omvärlden


Generalplanen för norra och mellersta Esbo omfattar över hälften av Esbos markareal. Den nuvarande generalplanen för Esbos norra delar trädde i kraft 1997. Den kan inte längre svara på utmaningarna i den växande huvudstadsregionen och staden.

Den nya generalplanen är en helhet som anger var det planläggs bostadsområden, arbetsplatsområden och trafiknät under de närmaste årtiondena. När nya bostäder och arbetsplatser koncentreras till centrumen kan natur- och kulturmiljöerna i omgivningen bevaras. De nuvarande centrumen i norra och mellersta Esbo utvecklas och nya lokalcentra planläggs på platser med goda kollektivtrafikförbindelser. Vid en planerad ny järnvägsförbindelse mellan Esbo och Salo reserveras plats för två stationer, Hista och Myntbacken.


Sikte på ett klimatneutralt Esbo 2030


I den nya generalplanen finns det plats för tillräckligt många nya bostäder, god kollektivtrafik och en för en ny tågbana mellan Esbo och Salo som kallas Västbanan. Generalplanen dimensioneras för en folkökning på 60 000 invånare och en ökning av arbetstillfällena med 11 000 till år 2050. För den noggrannare placeringen utarbetas detaljplaner.

Målet är att staden ska vara klimatneutral före år 2030. Vi planlägger en hållbar framtid kring spårtrafiken och främjar nya sätt att bygga och resa samt innovativa energilösningar.


Invånarmöten
 

Frågor från invånarna behandlas i invånarmöten, blankett.
Vänligen notera att invånarmöten hålls på finska. 

Mera information om Invånarmöten på sidan Osallistuminen

Huvudmötet med invånarna 17.9.2020 kl. 17−21: allmänna frågor om generalplanen och frågor som rör Esbo centrum med närområden 

Invånarmöte 21.9.2020 kl. 18−19.30: frågor om Kalajärvi, Viskärr och Norra Esbo 

Invånarmöte 24.9.2020 kl. 18−19.30: frågor om Nupurböle, Hista, Myntbacken och Gamla Esbo


Generalplaneringsprocessen