Delgeneralplanen Kaitans-Ivisnäs, 840300

I området planläggs metrobanan och en metrostation och området utvecklas till en stadsliknande miljö. Den splittrade samhällstrukturen ska förbättras och området planläggs för bostäder och arbetsplatser som stöder sig på kollektivtrafiken. Områdets rekreations- och naturvärden ska tryggas.

Planområdets areal är cirka 250 hektar och det ligger mellan Esboviken och Mattby. Största delen av planområdet är ett ganska glest bebyggt villaområde. Planområdets centrum är Ivisnäs söder om Kaitansvägen. Ivisnäs är ett homogent höghusområde från 1960-talet. Husen är relativt låga, och på området finns ett litet köpcenter. Hannusträsk är beläget norr om Kaitansvägen och norr om Hannusträsk ligger den obebyggda Hannusskogen. I nordöstra delen av planområdet ligger småindustriområdet Hannusåker.

Kommersiella tjänster finns i det lilla köpcentret i Ivisnäs. I planområdet ligger Kaitaan koulu, Kaitaan lukio och Kaitaan päiväkoti samt Iivisniemen koulu och Iivisniemen päiväkoti. I Sälviken ligger villamuseet Villa Rulludd med ett kafé och festcatering. Planområdet har cirka 3 600 invånare och 320 arbetsplatser (år 2010).

De största markägarna är Esbo och Helsingfors, som äger 52 hektar i Hannusskogen. Villaområdena och Hannusåker är huvudsakligen i privat ägo. 

Noggrannare information finns på finska webbsidor.

Fullmäktige godkände delgeneralplanen 11.6.2018.

Delgeneralplanen har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Den officiella plankartan kan beställas på stadsmätningens kundtjänst.