Kontaktuppgifter

Postadress:
Stadsplaneringscentralen, Generalplanering
Gatuadress: Teknikvägen 15, Otnäs, Esbo
Postadress: PB 43, 02070 ESBO STAD

E-post enligt modellen  fornamn.efternamn@esbo.fi eller kaavoitus@espoo.fi

Kundservice
09 816 25000
Kannbrogatan 8, 02770 Esbo

Ledning
generalplanechef Essi Leino 046 877 1911
planeringschef Kristiina Rinkinen  040 544 7297
planeringschef Johanna Palomäki 040 849 0890
utredningschef Ritva Helminen-Halkola 043 825 5223

Generalplaner

Information om generalplaner och avgöranden som gäller planeringsbehov/undantagsbelut
generalplanetekniker Anne Pitkänen 043 825 0559

Generalplan för norra och mellersta Esbo
generalplanechef Essi Leino 046 877 1911
generalplanerare Seija Lonka 043 825 5230
specialplanerare Minna Hietanen 043 825 3907

Delgeneralplanen Finnohamnen
generalplanerare Suvi Jousmäki 043 825 5229

Delgeneralplanen Kaitans-Ivisnäs
arkitekt Anu Ylitalo  043 825 4410

Delgeneralplanen Stenbruket
arkitekt Anu Ylitalo 043 825 4410

Delgeneralplanen Skärgården
arkitekt Paula Kangasperko 043 824 5357
generalplanetekniker Anne Pitkänen 043 825 0559

Kontaktperson för den allmänna planeringen av området

Alberga
generalplanerare Ville Ahvikko 040 662 3820
generalplanerare Ruusu Vilokkinen 043 825 1914

Hagalund
arkitekt Asta Tirkkonen 043 825 5228
generalplanerare Suvi Jousmäki 043 825 5229   

Mattby                                                                                                                                                     generalplanerare Heini-Sofia Iho 043 825 5233
generalplanerare Suvi Jousmäki 043 825 5229

Esboviken, Köklax
arkitekt Anu Ylitalo  043 825 4410
generalplanerare Suvi Jousmäki 043 825 5229

Gamla Esbo
arkitekt Mika Heikkilä 046 877 2212
generalplanerare Ruusu Vilokkinen 043 825 1914

Norra Esbo
generalplanerare Seija Lonka 043 825 5230
generalplanerare Ruusu Vilokkinen 043 825 1914

Skärgården
arkitekt Paula Kangasperko 043 824 5357

Den allmänna planeringens undersökningar och utredningar

utredningschef Ritva Helminen-Halkola 043 825 5223

Näring 
specialplanerare ledig  043 825 5225

Naturmiljö
specialplanerare Tanja Hämäläinen  043 825 5224
 

Landskapsplanering
landsskapsarkitekt Heidi Ahlgren 043 825 6439

Analys av geografisk information, statistik
specialplanerare Juha Hiltula 043 824 9850
specialplanerare Minna Hietanen 043 825 3907

Kommunal service
utredare Laura Malm-Grönroos 043 825 5231

Kommunalteknik, planekonomiska kalkyler, energi
specialplanerare (planekonomiska kalkyler) Paula Jääskeläinen 043 825 5234
generalplaneingenjör Paula Kuusisto-Hjort 043 825 5235
energiingenjör Mika Huttunen 043 825 3492

Material för generalplanen
planeringsingenjör Seija Jernfors 043 825 5226
planeringsassistent Mirella Seppä 050 554 7576
planeringsassistent Tuulikki Sundman 043 825 5232