Kontaktuppgifter

Postadress:

Stadsplaneringscentralen, Generalplanering
Gatuadress: Teknikvägen 15, Otnäs, Esbo
Postadress: PB 43, 02070 ESBO STAD

E-post enligt modellen  fornamn.efternamn@esbo.fi eller kaavoitus@espoo.fi

Kundservice
09 816 25000
Kannbrogatan 8, 02770 Esbo

Ledning

generalplanechef Essi Leino 046 877 1911
planeringschef Kristiina Rinkinen  040 544 7297
planeringschef Johanna Palomäki 040 849 0890
planeringschef Paula Kuusisto-Hjort 043 825 5235
utredningschef Ritva Helminen-Halkola

Generalplaner

generalplanerare Joel Jalkanen 040 636 8676

Information om generalplaner och avgöranden som gäller planeringsbehov/undantagsbelut
generalplanetekniker Anne Pitkänen 043 825 0559

Generalplan för norra och mellersta Esbo
generalplanechef Essi Leino 046 877 1911
generalplanerare Seija Lonka 043 825 5230
specialplanerare Minna Hietanen 043 825 3907

Delgeneralplanen Finnohamnen
planeringschef Kristiina Rinkinen 040 544 7297
generalplanerare Mirva Talusen 043 825 5224

Delgeneralplanen Stenbruket
arkitekt Anu Ylitalo 043 825 4410

Delgeneralplanen Skärgården
arkitekt Paula Kangasperko 043 824 5357
generalplanetekniker Anne Pitkänen 043 825 0559

Kontaktperson för den allmänna planeringen av området

Alberga
generalplanerare Ruusu Vilokkinen 043 825 1914

Hagalund
arkitekt Asta Tirkkonen 043 825 5228

Mattby                                                                                                                               generalplanerare Heini-Sofia Iho 040 639 4883 
arkitekt Jussi Partanen 050 369 4667 

Esboviken
arkitekt Anu Ylitalo  043 825 4410

Gamla Esbo, Köklax
arkitekt Mika Heikkilä 046 877 2212
generalplanerare Ruusu Vilokkinen 043 825 1914

Norra Esbo
generalplanerare Seija Lonka 043 825 5230
generalplanerare Ruusu Vilokkinen 043 825 1914

Skärgården
arkitekt Paula Kangasperko 043 824 5357

Den allmänna planeringens undersökningar och utredningar

planeringschef Paula Kuusisto-Hjort 043 825 5235
utredningschef Ritva Helminen-Halkola

Näring 
specialplanerare Kristiina Schlegel 040 553 2782

Naturmiljö
specialplanerare Tanja Hämäläinen 040 639 4601

Landskapsplanering
landsskapsarkitekt Heidi Ahlgren 043 825 6439

Analys av geografisk information, statistik
specialplanerare  Juha Hiltula 043 824 9850
specialplanerare Minna Hietanen 043 825 3907

Kommunal service
utredare Laura Malm-Grönroos 043 825 5231

Kommunalteknik, planekonomiska kalkyler, energi
specialplanerare (planekonomiska kalkyler) Paula Jääskeläinen 043 825 5234
energiingenjör Mika Huttunen 043 825 3492
generalplaningenjör Virpi Nikulainen 040 639 4435
 

Material för generalplanen
planeringsingenjör Seija Jernfors 043 825 5226
planeringsassistent Mirella Seppä 050 554 7576
planeringsassistent Tuulikki Sundman 043 825 5232