Mitt Esbo på kartan: invånarnas utvecklingsidéer

I enkäten Mitt Esbo på kartan berättade Esboborna hur hemstaden ser ut och känns i deras vardag. Enkäten som genomfördes på hösten 2020 besvarades av cirka 6 600 Esbobor, som på en digital kartplattform markerade nästan 70 000 platser som var betydelsefulla för dem och utvecklingsidéer. 

Det tar en lång tid att gå igenom det omfattande materialet. Varje svar behandlas och hela materialet står till stadsplanerarnas förfogande när Esbo utvecklas. 

Vi har redan gått igenom de utvecklingsidéer som Esboborna har markerat på kartan och utifrån dem sammanställt teman som vi presenterar på denna sida i form av texter, illustrationer och citat. Fler idébilder publiceras under våren 2021 och andra resultat publiceras i takt med att analysen av materialet framskrider.

De två första temana för utvecklingsidéerna Mitt Esbo på kartan är Natur till staden! och Levande stad.

Natur till staden! 

Mun Espoo kartalla -piirroskuva. Siili ja kettu istuvat nurmikolla, taustalla erilaisia taloja, pyöräilijä, ihmisiä, järvi, puisto ja pieni purjevene.

Mitt Esbo är natur, grönska och växtlighet intill boende och stadsliv. Mitt Esbo är en modern, fungerande och arkitektoniskt lysande stad där nybyggandet är vackert och högklassigt. 

”När det byggs nytt skulle det vara förnuftigt att skapa ett fungerande centrum med stadskvarter.
Områdena utanför det bör reserveras helt och hållet för småhus.” 

”Grönområden och skogar ska inte rensas för ”geometriskt”, utan det är viktigt att miljön ser naturlig ut.”  

Levande stad 

Mun Espoo kartalla -piirroskuva. Kalastaja esittelee kalaa kahvilan terassilla istuville ihmisille. Tarjoilija ottaa tilausta. Taustalla kanava, portailla aikaa viettäviä hahmoja ja asuintaloja.
 
I Mitt Esbo finns det vistelseplatser och torg samt fritidstjänster vid vatten och natur. De för med sig liv och tjänster både till staden och till naturobjekten. Vi ska också komma ihåg grönområdenas betydelse, utveckling och konservering.  
 
”Det behövs mötesplatser i Esbo, även sådana där man inte behöver köpa något och där man kan hålla invånarmöten eller träffa kompisar.” 
 
”Det vore fint att få en sådan byggnad som finns vid Hanaböle träsk på badstranden med restaurang, bastu och omklädningsrum.” 
 
”Jag skulle önska en helhet med strandbastu och kafé. Det finns flera lämpliga, vackra platser längs ån. Helheten skulle kunna ligga nära stationen i en urbanare omgivning eller på ett lämpligt avstånd, men ändå lättillgängligt.” 

Enkäten Mitt Esbo på kartan inspirerade Esboborna att komma med idéer – resultatet är Finlands största material

Illustrationer: Rasmus Rosenblad, stadsplaneringscentralen.