Mitt Esbo på kartan: invånarnas utvecklingsidéer

I enkäten Mitt Esbo på kartan berättade Esboborna hur hemstaden ser ut och känns i deras vardag. Enkäten som genomfördes på hösten 2020 besvarades av cirka 6 600 Esbobor, som på en digital kartplattform markerade nästan 70 000 platser som var betydelsefulla för dem och utvecklingsidéer. 

Det tar en lång tid att gå igenom det omfattande materialet. Varje svar behandlas och hela materialet står till stadsplanerarnas förfogande när Esbo utvecklas. 

Vi har redan gått igenom de utvecklingsidéer som Esboborna har markerat på kartan och utifrån dem sammanställt teman som vi presenterar på denna sida i form av texter, illustrationer och citat. Fler idébilder publiceras under våren 2021 och andra resultat publiceras i takt med att analysen av materialet framskrider.

Enkäten genomfördes i samarbete med Aalto-universitetet. Materialet används inom ett forskningsprojekt om bland annat närmiljöns hälsoeffekter. Analys av materialet har inletts inom projektet NordGreen, som är ett samarbete mellan Esbo stadsplaneringscentral och Aalto-universitetet.

De två första temana för utvecklingsidéerna Mitt Esbo på kartan är Natur till staden! och Levande stad.

Natur till staden! 

En tecknad bild för Mitt Esbo på kartan. En igelkott och en räv sitter på gräset, i bakgrunden syns hus, en cyklist, människor, en sjö, en park och en segelbåt.

Mitt Esbo är natur, grönska och växtlighet intill boende och stadsliv. Mitt Esbo är en modern, fungerande och arkitektoniskt lysande stad där nybyggandet är vackert och högklassigt. 

”När det byggs nytt skulle det vara förnuftigt att skapa ett fungerande centrum med stadskvarter.
Områdena utanför det bör reserveras helt och hållet för småhus.” 

”Grönområden och skogar ska inte rensas för ”geometriskt”, utan det är viktigt att miljön ser naturlig ut.”  

Levande stad 

En tecknad bild för Mitt Esbo på kartan. En fiskare visar upp fisk för människor som sitter på caféets uteservering. Servitören tar en beställning
 
I Mitt Esbo finns det vistelseplatser och torg samt fritidstjänster vid vatten och natur. De för med sig liv och tjänster både till staden och till naturobjekten. Vi ska också komma ihåg grönområdenas betydelse, utveckling och konservering.  
 
”Det behövs mötesplatser i Esbo, även sådana där man inte behöver köpa något och där man kan hålla invånarmöten eller träffa kompisar.” 
 
”Det vore fint att få en sådan byggnad som finns vid Hanaböle träsk på badstranden med restaurang, bastu och omklädningsrum.” 
 
”Jag skulle önska en helhet med strandbastu och kafé. Det finns flera lämpliga, vackra platser längs ån. Helheten skulle kunna ligga nära stationen i en urbanare omgivning eller på ett lämpligt avstånd, men ändå lättillgängligt.” 

En smidig trafik! 


Mitt Esbo  på kartan teckningen.

I Mitt Esbo är trafiken en del av en smidig vardag. Invånarna promenerar, tar cykeln, bussen eller bilen, och i framtiden också snabbspårvagnen, till butiken och till sina hobbyer.

“Ett vidsträckt grönt däck för att täcka den fula ringvägen och för att sammankoppla området Otnäs-Kägeludden-Hagalund.” 

”Utveckling av cykelnätet och förbättring av dess möjligheter.” 

”Förbättring, modernisering och utvidgning av kollektivtrafiken.” 

”En båttrafikförbindelse från Esbos kust till Helsingfors under sommaren.” 

Naturen är Esbos trumfkort!

En tekcnad bild för Mitt Esbo på kartan. Människör och fåglari på stranden, i bakgrunden sitter en räv på gräset.

I mitt Esbo är naturen nära. Grönskande parkvägar lockar till en promenad i naturen. Esbo är en havsnära stad. Här trivs man vid vattnet. I mitt Esbo slår man vakt om och utvecklar grönområden. Esboborna uppskattar kontakten med naturen. 

”På parkvägarna är det lätt att vandra ut i naturen, till strandstigar och skogar. Det är helt bäst i Esbo! Det skulle vara fint om det vore lättare att göra utflykter till skärgården utan egen båt. Strandpromenaden måste utvecklas ännu mer. Naturen är ett unikt värde för Esboborna.”

”Planering och skötsel av grönområden: skönhet har betydelse för den psykiska hälsan. Jag tror att det motiverar att hålla miljön ren om den snyggas upp.”

”Man kunde ge invånarna betydligt flera odlingslotter och grönområden att sköta för att främja den biologiska mångfalden, det är en social verksamhet.”

Den aktiva staden

Den aktiva staden, en tecknad bild av en cyklist, som visar sin konster.

I mitt Esbo finns livliga och trivsamma mötesplatser där man kan röra sig, trivas och chilla. Det finns restauranger, caféer, lekparker, motionsspår, simhallar samt popup-lokaler och platser som livar upp staden. I mitt Esbo kan man idrotta och frisksporta på otaliga sätt, även på sjön. Esboborna vill ha fler livliga mötesplatser!

”Någonstans vid Esboån önskar jag en strandbastu med kafé. Det finns flera lämpliga, vackra platser vid ån.”

"Strandpromenaden bör vidareutvecklas, med mer caféer och fritidsmöjligheter. Båt- och kanotuthyrning, till exempel.”

”Björnholms potential som sommarkulturplats är helt outnyttjad. Popup-caféer, hantverk, kultur, konst, evenemang, bastu, glasskiosk... Möjligheterna är obegränsade, men man ska slå vakt om kulturvärdena.”

”I närheten kunde det finnas en ungdomslokal där skolelever kunde chilla och äta något efter skolan. Det skulle man ha något meningsfullt att göra, såsom bordsfotboll, lufthockey och annat.”

Solig vardag

MItt Esbo på kartan, en tecknad bild från teman solig vardag.

Mitt Esbo är invånarorienterat och vidsynt. I staden erbjuds tjänster också annanstans än i köpcentra: Esboborna vill ha kvartersbutiker behändigt till hands, kulturtjänster och fungerande basservice. Vardagen är soligare när det finns fungerande och mångsidiga tjänster att få i närheten!

”I det här området kunde det finnas litet kaféer eller allmänna bastur och dylikt. Människor vill ha tjänster nära inpå och trivas tillsammans, men i Esbo finns det ganska få såna platser.”

”Vi behöver också ett torg – täckt eller öppet – där köpande är socialt”

Enkäten Mitt Esbo på kartan inspirerade Esboborna att komma med idéer – resultatet är Finlands största material

Idébilder baserade på svaren i enkätenRasmus Rosenblad, stadsplaneringscentralen.