Ortnamn

Namnen är en del av stadsbilden. Ortnamnen framhäver den lokala karaktären och skapar en image.

Ett bra namnskick lokaliserar och vägleder effektivt. Gatunamn, områdesnamn och andra ortnamn formar en helhet som hör till stadens grundtrygghet.

Stadsplaneringscentralens namngrupp svarar för stadens namnplanering, namnforskning och namnvård.

På denna sidor  kan du läsa om platsnamn och namnplanering i Esbo. Det finns mycket mer information på finska.

Ortnamn i Esbo kan du lärä känna enskilda namn men också större helheter enligt områdena. Informationen finns mest på finska.

Namnplanering kan du läsa om utmaningar och möjligheter som namnplanering har i Esbo.

Namnforskning bjuder mer information om ortnamn både i Esbo och i allmänhet.