Namnplanering

Namnplaneringen koordinerar stadens namngivning. Målet är att vårda kulturarvet i våra ortnamn och att på basen av dem och områdets karaktärsdrag skapa en enhetlig och pålitlig men ändå uttrycksfull och varierande stadsbild. På detta sätt skapas för invånarna en fungerande, trygg namnmiljö som förstärker identiteten och rötterna och för staden ett redigt, särpräglat namnlandskap.

I detaljplanerna namnges gator, torg, parker och gångvägar. Andra namnplaneringsobjekt är områden, offentliga byggnader såsom skolor och daghem och till exempel busshållplatser.

De vanligaste metoder som ortnamn utformas med i tvåspråkiga kommuner.

Se bilden som större här. (jpg, 33 Kt)

Läsa mer på finska: Nimistönsuunnittelu