Synvinklar till ortnamn

Namnmiljön består inte bara av gatunamn osv. men också av kommersiella namn och slangnamn. Speciellt i slangnamnsforskning kan innevånare ge väsentliga informationen för forskaren. 

Med hjälp av sina namnsamlingar kan Stadsplaneringscentralens namngrupp erbjuda Esbo-information för månsidigt utnyttjande. Om Esbos namnsamling görs också undersökningar och publikationer.

Publikationer

Läsa mer på finska: Näkökulmia nimistöön