Ta kontakt

Stadsplaneringscentralens planförevisare i kundservicen:

tfn 09 8162 5000 /tryck 2


Ta kontakt med detaljplaneringens planerare och tillståndshandläggarna när du vill har  information om utställt detalplaneringsmaterial eller tilltstånd. (Undantag samt avgörande om planeringsbehov för områden som ligger utanför planområde).Besöksadress: Ämbetsplatsen 2 C, 1 våningen.

Teknik- och miljösektorns kundtjänst betjänar på Ämbetsplatsen 2 C, 1 våningen, tfn 09 8162 5000.

Öppettider
Öppet mån, ons–fre 8–15.30 och tis 10–15.30


Teknikerna/ingenjörerna och tillståndshandläggarna har telefontid må–to 9.00–10.30.
Besök ska avtalas på förhand. planerare: fornamn.efternamn@esbo.fi.Tillstånd för markanvändning

För undantag från bestämmelserna i en gällande detaljplan krävs ett beslut om undantag innan man kan ansöka om bygglov.

Man kan lämna begäran om att tillståndsberedarna ringer hos stadsplaneringscentralen, tfn 09 8162 5000. Gemensamt e-post kskluvat@espoo.fi.


Information om utställt detalplaneringsmaterial och tillstånd ges också av

Stadsplaneringscentralens planförevisare i kundservicen:
De har telefontid må–to 9–10.30. Besök ska avtalas på förhand. 

Information om utställt detalplaneringsmaterial och tillstånd ges också av.


Position på kartan

Kundservicen ger hjälp och råd i frågor som rör planläggning. De av stadsplaneringscentralen utarbetade planerna och planändringarna är i utkast- och förslagsskedet offentligt framlagda vid kundservicen.
 

Gatuadress
Ämbetsplatsen 2 C, 1 våningen.


STADSPLANERINGSCENTRALEN

Postadress
Esbo stad 
Stadsplaneringscentralen
PB 43, 02070  ESBO STAD

Besöksadress
Esbo stad 
Stadsplaneringscentralen
Kyrkträskvägen 6 B, 02070  ESBO STAD

Åsiktsyttringar och anmärkningar om planerna till registraturen.
E-mail: kirjaamo@espoo.fi
Gatuadress:
Köpcentret Entresse, Brogatan 11, 3 våningen, Esbo centrum.
Postadress:
PB 1, 02070 ESBO STAD

 

 Kontaktuppgifter