Ta reda på vad som pågår i hemknutarna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-02-2020 kl. 15.27

I planläggningsöversikten presenteras aktuella teman och projekt inom markanvändningsplanering. Läs om planerna för ett levande Esbo. Vi berättar också om planeringen av nya ortsnamn. Ortsnamnen påminner oss om vår historia när staden växer och förändras i snabb takt.

Översikten beskriver aktuell detaljplanering, generalplanering och trafikplanering på finska och svenska.

Du kan läsa om hur man planerar en hållbar stad där det är lätt att ta sig fram till fots och med cykel och hur ortsnamnen förevigar historiska fragment.

Du kan granska planläggningsobjekt i Mattby som 3D-modeller. I modellen kan du klicka på planläggningsobjekten för mera information om dem. I 3D-modellen ingår planläggningsobjekt som startar inom ungefär ett år. Bekanta dig nu med markanvändningsplanerna i dina hemknutar!

Esbo stads planläggningsöversikt 2020