Stadsdelar

Esbo utvecklas som en nätverksstad med fem stadscentrum och två lokalcentrum och över 270 000 invånare år 2017.

Esbo har fem stadscentra, Alberga, Hagalund, Mattby-Olars, Esboviken och Esbo centrum. Var och en av dessa är ungefär lika stort som en medelstor finländsk stad. Var och en har utvecklat sina särdrag och tjänster. De mindre centra är Köklax och Kalajärvi i norra Esbo

Servicekartan