Stadsdelar

Esbo är Finlands näst största stad med fem livliga stadscentrum: Alberga, Mattby, Hagalund, Esbo centrum och Esboviken. Vi utvecklar ständigt stadscentrumens starka sidor och konkurrenskraft, bygger nya bostadsområden och förtätar de gamla. vi ser också till att servicen fungerar och det erbjuds nya arbetstillfällen. Esbo har en nätverksstruktur, där flera växande lokalcentrum ingår.

Esbo växer hållbart kring spårtrafiken. Metron byggs vidare från Mattby till Stensvik med fem nya stationer. allt flera Esbobor har nära till metron.  Dessutom kopplar snabbspårvägen Jokerbanan samman Västmetron och Stadsbanan, vilket effektiverar den tvärgående kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.