Alberga

Alberga är Esbos största och livligaste centrum. Stadsdelen är huvudstadsregionens tredje största knutpunkt och därifrån kommer man behändigt och snabbt med tåg eller buss till olika håll av huvudstadsregionen. Fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo stannar också i Alberga.

Stadsbanan och Spårjokern ska komplettera Albergas goda kollektivtrafikförbindelser. Spårjokern kopplar Alberga tätt till Otnäs och metron.

För Albergaborna finns allt som tillhör stadslivet nära. I området finns Sello som är Finlands största köpcenter enligt antalet besökare, Finlands huvudtravbana Vermo, Esbos största idrottspark och flera ridskolor. Dessutom finns det i Alberga många kommunala och privata tjänster, affärer, skolor och daghem.

I Alberga finns cirka 30 000 arbetstillfällen, det vill säga en fjärdedel av alla arbetstillfällen i Esbo. De viktigaste sektorerna är detalj- och partihandeln, informationsbranschen och utbildningen. Alberga ligger i centrumet av Finlands största koncentration av informations- och teknikbranschen.

Till storområdet Alberga hör stadsdelarna Alberga, Karabacka, Kilo, Dalsvik, Fågelberga, Klappträsk, Smedsby och Gröndal.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Alberga (på engelska).

Ytterligare upplysningar: 

Projektdirektör Mika Rantala, mika.j.rantala@esbo.fi, 046 877 2843.