Boende och tjänster

För tillfället har Alberga cirka 69 000 invånare och enligt uppskattningarna kommer antalet invånare att vara 100 000 år 2050. Området blir tätare på olika håll: nya bostäder byggs särskilt i Vermoängen i Bergans och i Boställsberget i Mäkkylä samt i Kilogård och Säteri.

Alberga centrums stadsbild är urban redan nu, men den blir ännu mer stadsaktig under de kommande åren när köpcentret Sello blir större och stationsområdet tätare på norra sidan av banan. Över Åbovägen byggs en stationsbro som kopplar Södra och Norra Alberga tätare samman både funktionellt och med tanke på stadsbilden.

Gång- och cykelvägarna utvidgas så att de stöder användningen av kollektivtrafiken och hållbara sätt att röra sig.

I området finns många kommunala tjänster såsom daghem, skolor, en hälsostation och en simhall. Albergas bibliotek Sellobiblioteket är ett mångsidigt centrum för olika evenemang och man kan också hyra lokaler där. I Sellosalen ordnas olika slags evenemang och konserter som lockar vänner av både klassisk musik och popmusik. I köpcentren Sello och Galleria finns dagligvarubutiker och ett omfattande utbud av specialaffärer och tjänster.

Badare i Alberga friluftsbad på sommaren.
Alberga friluftsbad. Bild: Tiia Neuvonen.

Alberga idrottspark är Esbos största idrottspark som bjuder på olika slags idrottsmöjligheter. I idrottsparken finns också en Angry Birds-lekpark och en skatepark, Helsingforsregionens näst största äventyrspark Huippu samt en simhall och ett friluftsbad. Mitt i idrottsparken ska det byggas en ny allaktivitetshall med betoning på friidrott.

Planeringen av en förnyelse av Dalsviks idrottspark har kommit långt. I området planeras en stor förbättring av möjligheterna till utomhusidrott, strandfunktioner och tjänster. Dalsviks idrottspark kommer bland annat att ha ett skejtområde, ett gym, en frisbeegolfbana för nybörjare, ett kafé, ett utegym och en tillbyggnad av tennishallen. Vid förnyelsen ägnar man uppmärksamhet åt att området bättre än tidigare ska betjäna dem som använder strandområdet. I närheten av stranden kommer det att finnas spelplaner, en lekplats och utegymredskap. Dessutom ombyggs gång- och cykelvägen som löper runt Långträsk. Staden planerar också att erbjuda en plats för issport genom att öppna en konstisbana i stället för den gamla ishallen som rivits.

Hoppa över

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer. Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.