Tiden för ansökning av egnahemstomter har börjat

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-09-2019 kl. 12.55

Ansökningstiden för egnahemstomter har börjat den 9 september. Det finns 54 tomter att ansöka om på olika håll i Esbo.

Egnahemshus i Fågelberga
 Tomtområde för egnahemshus i Fågelberga. Bild: Esbo stad.

Tomter erbjuds i sex områden:

  • två tomter i Bastvik
  • två tomter i Köklax
  • tre tomter i Kurtby
  • 43 tomter i Fågelberga
  • en tomt i Nipert
  • tre tomter i Grundbacka


Tomternas storlek är 472–1050 kvadratmeter och byggrätten är 118–258 kvadratmeter våningsyta.

Tomten i Nipert kan endast köpas, men de andra tomterna kan antingen arrenderas eller köpas.

Det finns mest tomter i Fågelberga. Dessa tomter är belägna i ett lugnt område i norra delen av Fågelberga, på cirka tre kilometers avstånd från Albergas tågstation och tjänster.

Tomterna lottas ut och de väljs av tomtmottagarna i den utlottade ordningen. Förtur i utlottningen ges till Esbobor, det vill säga dem som enligt befolkningsdatasystemet har haft Esbo som hemort åtminstone från 1.1.2019.

Ansökningstiden går ut fredag 27.9.2019 kl. 13.00. Bland dem som lämnat in en ansökan utlottas ordningsnummer.

Ytterligare upplysningar