Ängskulla

Ängskulla är en stadsdel i sydöstra Esbo med cirka femtusen invånare. Invånarantalet förutspås öka till 12 000 till år 2030.

Ängskulla har goda kollektivtrafikförbindelser. Metron och flera busslinjer förenar stadsdelen med övriga Esbo och huvudstadsregionen. Metrostationen öppnades 2017. De trygga gång- och cykelvägarna gör det också enklare att röra sig i området.

Ängskulla är grönskande och parkliknande. Dessa särdrag ska bevaras trots att bebyggelsen förtätas så att området blir mer stadsaktigt.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Ängskulla (på engelska).

Ytterligare upplysningar:

Projektdirektör Jarmo Kulmala, jarmo.kulmala@esbo.fi, 043 826 6846.