Ängskulla

Ängskulla är en boendedominerad stadsdel vid Västerleden i sydöstra Esbo. I området pågår en kraftig förändring. Antalet invånare förväntas öka fram till 2030 från de nuvarande cirka femtusen till 12 000.

Ängskullas trafikförbindelser är utmärkta. Metron som började gå 2017 och ett flertal busslinjer kopplar stadsdelen samman med övriga Esbo och huvudstadsregionen. Också gång- och cykeltrafiken har beaktats väl – gång- och cykelvägarna med de nya tunnlarna och gångbroarna är trygga för användarna.

Boendetrivseln i området har ökats genom att det byggts flera högklassiga lekplatser och små idrottsplatser. Man strävar också efter att bevara områdets parkliknande karaktär med nya parkzoner och planterade zoner trots ny bebyggelse.

Är du byggherre eller investerare? Läs mer om Ängskullas möjligheter (på engelska).  

Mer information:

Projektchef Jarmo Kulmala, jarmo.kulmala@esbo.fi, tfn 043 826 6846.