Boende och tjänster

Ängskulla har mycket goda kollektivtrafikförbindelser till andra håll i Esbo och huvudstadsregionen. Metrostationen öppnades vid köpcentret 2017. I närheten av stationen, ovanpå köpcentret, har det byggts ett bostadshus med 24 våningar. Huset Niittyhuippu är Ängskullas landmärke.

De mest centrala privata tjänsterna inom dagligvaruhandeln i Ängskulla har koncentrerats till köpcentret Niitty, där det finns ett tjugotal affärer, bland annat två dagligvarubutiker. På köpcentrets innergård har det byggts en högklassig mötesplats, Ängstorget, som är öppen för stadsborna.

I det närbelägna Olarsbäckens arbetsplatsområde har det etablerats flera bilaffärer med kompletterande tjänster. Dessutom finns det i området försäljningsställen för byggvaror som är riktade till både yrkesbyggare och privatkonsumenter.

De offentliga tjänsterna i Ängskulla består av två skolor, tre daghem samt ett stort antal lekparker och små idrottsplatser. Andra offentliga tjänster finns i Mattby i köpcentret Iso Omena och i Hagalund. Metron kör dit på några minuter.

Illustration: Vy över Bergstomtevägen i Ängskulla mot norr.

Vy över Bergstomtevägen i Ängskulla mot norr.  Illustration: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Hoppa över

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer. Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.