Byggande

I Ängskulla kommer bostadsbyggandet att fortsätta livligt också under de kommande åren. Nya bostäder byggs för tillfället på flera olika ställen.

I Ängsberget har de gamla kontorsbyggnaderna och egnahemshusen redan rivits och i stället byggs det flervåningshus för cirka 1 200 invånare. Detta område uppskattas bli färdigt i slutet av 2022.

Mellan Havsvindsvägen och Olars kyrka har områdets första bilaffär rivits och fyra flervåningshus håller på att byggas för sammanlagt cirka 600 nya invånare. Den nuvarande servicestationen kommer att flytta till Mankansdalsvägen, vilket gör det möjligt att bygga ett torg i området.

I Tomtemors område norr om skolan Niittykummun koulu byggs bostäder för cirka 300 invånare. I norra kanten av området byggs också låga flervåningshus. 

På Outokumpus tidigare område ska det byggas nya flervåningshus för cirka 1 500 invånare. I de förnyade lokalerna i Outokumpus tidigare huvudkontorsbyggnad finns redan skolan Uusikummun koulu. I området byggs dessutom ett nytt daghem.

Centrumområdets utseende kommer att förändras avsevärt under de närmaste åren, när bilparkeringen för bostadsbolagen söder om Havsvindsvägen omorganiseras. Detta möjliggör byggandet av fem ståtliga flervåningshus vid Havsvindsvägen.

Trots det kraftiga byggandet kommer grönskan i området inte att försvinna. De gamla parkområdena i området snyggas upp och det byggs också nya. Till hundägarnas glädje byggs det en ny hundrastgård i Tomtebo.

Illustration: Kvartersplan för Rietomten i Ängskulla.
Kvartersplan för Rietomten i Ängskulla. Illustration: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.