Byggande

Ängskulla förändras ytterligare inom de närmaste åren. Bebyggelsen förtätas så att området blir mer stadsaktigt, men den grönskande och parkliknande karaktären bevaras.

Nya bostäder byggs särskilt i Ängsberget. Där planeras bostäder i flervåningshus för cirka 1 200 nya invånare.

På stället där Outokumpu tidigare fanns ska det byggas nya bostäder för cirka 1 500 invånare. Outokumpus gamla huvudkontor blir en ny skola, Uusikummun koulu. I området byggs också ett nytt daghem.

I Ängskulla centrum, vid Havsvindsvägen, byggs också en stor mängd nya bostäder när de nuvarande bilaffärerna flyttar bort. De nuvarande parkeringsarrangemangen för bostadsbolagen ändras vilket möjliggör byggandet av fem nya flervåningshus med bostäder för cirka 1 800 invånare.

Illustration: Kvartersplan för Rietomten i Ängskulla.
Kvartersplan för Rietomten i Ängskulla. Illustration: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.