Esbo centrum

Esbo centrum, som ligger längs järnvägen, är Esbos hjärta, som genomgår en förnyelse. I Esbo centrum förenas utmärkta trafikförbindelser, mångsidiga tjänster som utvecklas samt kulturell mångfald och finländskt kulturlandskap. Vid stadscentrumet, som är i kraftig utveckling, rinner Esboån. Vid ån ligger Esbo domkyrka, den viktigaste historiska byggnaden i Esbo. Domkyrkan är domkyrka för Esbo stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och hemkyrka för den finska domkyrkoförsamlingen och Esbo svenska församling.

Den omfattande utvecklingen av Esbo centrum fortsätter under 2018. Området förändras från ett gammalt förvaltningscentrum till ett modernt stadscentrum och ett trivsammare bostads- och arbetsplatsområde än tidigare. Gamla byggnader rivs och i stället planläggs och byggs flervåningshus samt nya affärs- och kontorslokaler. I kvarteret Ämbetscentrum kommer det också att byggas ett nytt hus för alla Esbobor. Huset blir en träffpunkt för Esboborna och stadens personal.

Under de närmaste åren byggs det många nya bostäder. Bland annat till omgivningen av Vapentorget och till Södriksängen flyttar 1500 invånare i framtiden.

Intill stadscentrumet rinner Esboån. Vid ån ligger Esbo domkyrka, den viktigaste historiska byggnaden i Esbo.

Ytterligare information om utveckling av Esbo centrum:
Projektledare Mikko Kivinen, mikko.kivinen@esbo.fi
Twitter: @kivinenm