Esbo centrum

Esbo centrum vid järnvägen är Esbos hjärta, som nu håller på att förnyas. I Esbo centrum kombineras utmärkta trafikförbindelser, mångsidiga tjänster i utveckling och det finländska kulturlandskapet.

I framtiden förbättras områdets nåbarhet ytterligare. Ett beslut om att bygga en förlängning av stadsbanan från Alberga väntas under de närmaste åren. Också en snabb spårförbindelse till Åbo, det så kallade projektet En timmes tåg, är under beredning.

Esbo centrum förnyas under de kommande åren. Målet är att ändra det före detta ämbetscentrumet till ett modernt stadscentrum och ett allt trevligare bostads- och arbetsplatsområde.

Gamla byggnader rivs. Staden bygger bostadshus och högklassiga gång- och cykelvägar intill tjänster och kollektivtrafik. I ämbetscentrumet byggs också Esbobornas hus, som blir en träffpunkt för Esboborna och stadens personal.

Intill stadscentrumet som utvecklas kraftigt rinner Esboån. Vid ån ligger Esbo domkyrka, den viktigaste historiska byggnaden i Esbo.

Ytterligare upplysningar:

Projektchef Mikko Kivinen, mikko.kivinen@esbo.fi, 043 824 9578.