Esbo centrum

Esbo centrum vid järnvägen är Esbos hjärta, som nu håller på att förnyas. I Esbo centrum kombineras utmärkta trafikförbindelser, mångsidiga tjänster i utveckling och det finländska kulturlandskapet.

I framtiden förbättras områdets nåbarhet ytterligare. Ett beslut om att bygga en förlängning av stadsbanan från Alberga väntas under de närmaste åren. Också en snabb spårförbindelse till Åbo, det så kallade projektet En timmes tåg, är under beredning.

Esbo centrum förnyas under de kommande åren. Målet är att ändra det före detta ämbetscentrumet till ett modernt stadscentrum och ett allt trevligare bostads- och arbetsplatsområde.

Gamla byggnader rivs. Staden bygger bostadshus och högklassiga gång- och cykelvägar intill tjänster och kollektivtrafik. I ämbetscentrumet byggs också Esbobornas hus, som blir en träffpunkt för Esboborna och stadens personal.

Intill stadscentrumet som utvecklas kraftigt rinner Esboån. Vid ån ligger Esbo domkyrka, den viktigaste historiska byggnaden i Esbo. 

Generalplan för norra och mellersta Esbo ska svara på stadens tillväxtmål genom att med hjälp av markanvändningslösningar som harmoniserar stadsstrukturen skapa förutsättningar för en god kollektivtrafik och för att bygga en ny tågbana som kallas Västbanan i framtiden. Generalplanen ska svara på stadens mål att det produceras 2 500 bostäder per år. Läs mera om generalplan för norra och mellersta Esbo.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Esbo centrum (på engelska).

Ytterligare upplysningar:

Projektdirektör Mikko Kivinen, mikko.kivinen@esbo.fi, 043 824 9578.